Renginiai

, Vilnius

Kokybės vadyba sveikatos sistemoje: teorija ir praktika II dalis. Sveikatos priežiūros įstaigų kokybės vadybos sistema. Kokybės vadybos principų diegimas (renginys Vilniuje)

Datos
Renginio dienos:
2018-05-22
2018-05-23
2018-05-24

Vieta:
Vilnius

Trukmė:
24 ak.val.

Mokymo programa skirta suteikti medicininio audito vadovams ir auditoriams žinias ir įgūdžius, reikalingus užtikrinant, palaikant bei gerinant įstaigos veiklos kokybę, atliekant vidaus medicininius auditus bei užtikrinant kitas jiems teisės aktuose pavestas funkcijas. Įgytos žinios galės būti panaudojamos praktinėje veikloje nuolat gerinant teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

Tikslas:

  • Dalyviai kursuose susipažins su nauju požiūriu į kokybės vadybą, visuotinę kokybės vadybą, kokybės principų, lyderystės, klinikinės rizikos valdymo pagrindų taikymo specifika sveikatos priežiūros įstaigose.
  • Išmoks nustatyti įstaigos kokybės politiką, procesus, rengti
Daugiau...

, Palanga

Sveikatos priežiūros įstaigų visuotinės kokybės vadybos sistema (renginys Palangoje)

Datos
Renginio dienos:
2018-06-04
2018-06-05
2018-06-06

Vieta:
Palanga

Trukmė:
24 ak.val.

Programa parengta pagal 2015-05-29 įsakymą Nr. V-667 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų privalomojo kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

Tikslas: tobulinti ASPĮ vadovų vadybines kompetencijas

Daugiau...