Renginiai

, Vilnius

Infekcijų kontrolės reikalavimų taikymas odontologinėje praktikoje (renginys Vilniuje)

Datos
Renginio dienos:
2018-09-07

Vieta:
Vilnius

Trukmė:
8 ak.val.

Mokymų programa suderinta su LR Sveikatos apsaugos ministerija ir patvirtinta odontologų rūmuose – išklausius mokymus dalyviams užskaitomos 8 kvalifikacijos tobulinimosi valandos.

Seminaro metu sužinosite, kaip įgyvendinti infekcijų kontrolės procedūras

Daugiau...

, Vilnius

Sveikatos teisės pagrindai (renginys Vilniuje)

Datos
Renginio dienos:
2018-09-19
2018-09-20
2018-09-21

Vieta:
Vilnius

Trukmė:
24 ak.val.

Programa parengta pagal Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų privalomojo kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašą (LR Sveikatos apsaugos ministro 2015-05-29 įsakymas Nr. V-667).

Tikslas:

Dalyviai kursuose sužinos

Daugiau...

, Klaipėda

„Kokybės vadyba sveikatos sistemoje: teorija ir praktika“ I dalis „Kokybės vadybos sveikatos sistemoje pagrindai ir vidaus medicininis auditas“ (renginys Klaipėdoje)

Datos
Renginio dienos:
2018-09-26
2018-09-27
2018-09-28

Vieta:
Klaipėda

Trukmė:
24 ak.val.

Mokymo programa skirta suteikti medicininio audito vadovams ir auditoriams žinias ir įgūdžius, reikalingus užtikrinant, palaikant bei gerinant įstaigos veiklos kokybę, atliekant vidaus medicininius auditus bei užtikrinant kitas jiems teisės aktuose pavestas funkcijas. Įgytos žinios galės būti panaudojamos praktinėje veikloje nuolat gerinant teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

Tikslas:

Daugiau...

, Kaunas

Sveikatos teisės pagrindai (renginys Kaune)

Datos
Renginio dienos:
2018-10-17
2018-10-18
2018-10-19

Vieta:
Kaunas

Trukmė:
24 ak.val.

Programa parengta pagal Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų privalomojo kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašą (LR Sveikatos apsaugos ministro 2015-05-29 įsakymas Nr. V-667).

Tikslas:

Dalyviai kursuose sužinos apie pasikeitimus, susijusius su įstatyminiu darbo

Daugiau...

, Klaipėda

Kokybės vadyba sveikatos sistemoje: teorija ir praktika II dalis. Sveikatos priežiūros įstaigų kokybės vadybos sistema. Kokybės vadybos principų diegimas (renginys Klaipėdoje)

Datos
Renginio dienos:
2018-10-24
2018-10-25
2018-10-26

Vieta:
Klaipėda

Trukmė:
24 ak.val.

Mokymo programa skirta suteikti medicininio audito vadovams ir auditoriams žinias ir įgūdžius, reikalingus užtikrinant, palaikant bei gerinant įstaigos veiklos kokybę, atliekant vidaus medicininius auditus bei užtikrinant kitas jiems teisės aktuose pavestas funkcijas. Įgytos žinios galės būti panaudojamos praktinėje veikloje nuolat gerinant teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

Tikslas:

  • Dalyviai kursuose susipažins su nauju
Daugiau...