Renginiai

, Vilnius

Sveikatos teisės pagrindai (renginys Vilniuje)

Datos
Renginio dienos:
2018-09-19
2018-09-20
2018-09-21

Vieta:
Vilnius

Trukmė:
24 ak.val.

Programa parengta pagal Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų privalomojo kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašą (LR Sveikatos apsaugos ministro 2015-05-29 įsakymas Nr. V-667).

Tikslas:

Dalyviai kursuose sužinos

Daugiau...

, Klaipėda

„Kokybės vadyba sveikatos sistemoje: teorija ir praktika“ I dalis „Kokybės vadybos sveikatos sistemoje pagrindai ir vidaus medicininis auditas“ (renginys Klaipėdoje)

Datos
Renginio dienos:
2018-09-26
2018-09-27
2018-09-28

Vieta:
Klaipėda

Trukmė:
24 ak.val.

Mokymo programa skirta suteikti medicininio audito vadovams ir auditoriams žinias ir įgūdžius, reikalingus užtikrinant, palaikant bei gerinant įstaigos veiklos kokybę, atliekant vidaus medicininius auditus bei užtikrinant kitas jiems teisės aktuose pavestas funkcijas. Įgytos žinios galės būti panaudojamos praktinėje veikloje nuolat gerinant teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

Tikslas:

Daugiau...

, Kaunas

Sveikatos teisės pagrindai (renginys Kaune)

Datos
Renginio dienos:
2018-10-17
2018-10-18
2018-10-19

Vieta:
Kaunas

Trukmė:
24 ak.val.

Programa parengta pagal Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų privalomojo kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašą (LR Sveikatos apsaugos ministro 2015-05-29 įsakymas Nr. V-667).

Tikslas:

Dalyviai kursuose sužinos apie pasikeitimus, susijusius su įstatyminiu darbo

Daugiau...

, Vilnius

Paliatyvioji pagalba suaugusiesiems ir vaikams (renginys Vilniuje)

Datos
Renginio dienos:
2018-10-22
2018-10-23
2018-10-24
2018-10-25
2018-10-26

Vieta:
Vilnius

Trukmė:
36 ak.val.

Paliatyvioji pagalba – paciento, sergančio pavojinga gyvybei, nepagydoma, progresuojančia liga, ir jo artimųjų gyvenimo kokybės gerinimo priemonės, lengvinančios kančias, padedančios spręsti kitas fizines, psichosocialines ir dvasines problemas. Jos tikslas teikti geriausią gyvenimo kokybę, kokia galima tuo laikotarpiu.

Paliatyviosios pagalbos paslaugas gali teikti gydytojai, sl

Daugiau...

, Klaipėda

Kokybės vadyba sveikatos sistemoje: teorija ir praktika II dalis. Sveikatos priežiūros įstaigų kokybės vadybos sistema. Kokybės vadybos principų diegimas (renginys Klaipėdoje)

Datos
Renginio dienos:
2018-10-24
2018-10-25
2018-10-26

Vieta:
Klaipėda

Trukmė:
24 ak.val.

Mokymo programa skirta suteikti medicininio audito vadovams ir auditoriams žinias ir įgūdžius, reikalingus užtikrinant, palaikant bei gerinant įstaigos veiklos kokybę, atliekant vidaus medicininius auditus bei užtikrinant kitas jiems teisės aktuose pavestas funkcijas. Įgytos žinios galės būti panaudojamos praktinėje veikloje nuolat gerinant teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

Tikslas:

  • Dalyviai kursuose susipažins su nauju
Daugiau...

, Klaipėda

Infekcijų kontrolės reikalavimų taikymas odontologinėje praktikoje (renginys Klaipėdoje)

Datos
Renginio dienos:
2018-10-26

Vieta:
Klaipėda

Trukmė:
8 ak.val.

Mokymų programa suderinta su LR Sveikatos apsaugos ministerija ir patvirtinta odontologų rūmuose – išklausius mokymus dalyviams užskaitomos 8 kvalifikacijos tobulinimosi valandos.

Seminaro metu sužinosite, kaip įgyvendinti infekcijų kontrolės procedūras bei vykdyti infekcijų profilaktiką odontologijos įstaigoje.

Seminaro turinys:

  • Tarptautinės ir Lietuvoje galiojančios infekcijų kontrolę reglamentuojančios higienos normos ir rekomendacijos odontologines paslaugas teikiančioms įstaigoms.
  • Kokios standartinės izoliavimo ir papildomos administracinės
Daugiau...

, Vilnius

Sveikatos priežiūros įstaigų visuotinės kokybės vadybos sistema (renginys Vilniuje)

Datos
Renginio dienos:
2018-11-07
2018-11-08
2018-11-09

Vieta:
Vilnius

Trukmė:
24 ak.val.

Programa parengta pagal 2015-05-29 įsakymą Nr. V-667 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų privalomojo kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

Tikslas: tobulinti ASPĮ vadovų vadybines kompetencijas

Daugiau...

, Vilnius

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai (renginys Vilniuje)

Datos
Renginio dienos:
2018-11-10
2018-11-11
2018-11-24
2018-11-25

Vieta:
Vilnius

Trukmė:
36 ak.val.

Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d., įsakymu Nr. V-1072 „Dėl Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „ Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo“. Remiantis šiuo teisės aktu privalomus profilaktinius sveikatos tikrinimus gali atlikti šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai, kurie yra išklausę ne mažiau 36 val. darbo medicinos kursą.

Daugiau...

, Vilnius

Žmogiškųjų išteklių valdymas (renginys Vilniuje)

Datos
Renginio dienos:
2018-12-05
2018-12-06
2018-12-07

Vieta:
Vilnius

Trukmė:
24 ak.val.

Programa parengta pagal Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų privalomojo kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašą (LR Sveikatos apsaugos ministro 2015-05-29 įsakymas Nr. V-667).

Tikslinė grupė: asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, filialų vadov

Daugiau...