Renginiai

, Šiauliai

Sveikatos teisės pagrindai (renginys Šiauliuose)

Datos
Renginio dienos:
2018-03-21
2018-03-22
2018-03-23

Vieta:
Šiauliai

Trukmė:
24 ak.val.

Programa parengta pagal Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų privalomojo kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašą (LR Sveikatos apsaugos ministro 2015-05-29 įsakymas Nr. V-667).

Tikslas:

Dalyviai kursuose sužinos

Daugiau...

, Kaunas

Kokybės vadyba sveikatos sistemoje: teorija ir praktika II dalis. Sveikatos priežiūros įstaigų kokybės vadybos sistema. Kokybės vadybos principų diegimas (renginys Kaune)

Datos
Renginio dienos:
2018-03-21
2018-03-22
2018-03-23

Vieta:
Kaunas

Trukmė:
24 ak.val.

Mokymo programa skirta suteikti medicininio audito vadovams ir auditoriams žinias ir įgūdžius, reikalingus užtikrinant, palaikant bei gerinant įstaigos veiklos kokybę, atliekant vidaus medicininius auditus bei užtikrinant kitas jiems teisės aktuose pavestas funkcijas. Įgytos žinios galės būti panaudojamos praktinėje veikloje nuolat gerinant teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

Tikslas:

  • Dalyviai kursuose susipažins su nauju
Daugiau...

, Klaipėda

„Slaugos proceso vadybos aprašo praktinis rengimas“ (renginys Klaipėdoje)

Datos
Renginio dienos:
2018-03-29

Vieta:
Klaipėda

Trukmė:
8 ak.val.

Seminaro metu kartu apžvelgsime pagal naujausius kokybės vadybos reikalavimus parengtus slaugos proceso vadybos aprašus ir ligoninei, ir poliklinikai.

Tikslas – suteikti klausytojams slaugos proceso vadybos žinių ir praktiškai parodyti, kaip parengti slaugos proceso vadybos aprašą.

Tikslinė klausytojų grupė: bendrosios praktikos slaugytojai (visos specializacijos), slaugos proceso vadovai.

Tobulinimo programos temos:

  • Slaugos proceso
Daugiau...

, Vilnius

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai (renginys Vilniuje)

Datos
Renginio dienos:
2018-04-07
2018-04-08
2018-04-21
2018-04-22

Vieta:
Vilnius

Trukmė:
36 ak.val.

Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d., įsakymu Nr. V-1072 „Dėl Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „ Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo“. Remiantis šiuo teisės aktu privalomus profilaktinius sveikatos tikrinimus gali atlikti šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai, kurie yra išklausę ne mažiau 36 val. darbo medicinos kursą.

Daugiau...

, Vilnius

„Kokybės vadyba sveikatos sistemoje: teorija ir praktika“ I dalis „Kokybės vadybos sveikatos sistemoje pagrindai ir vidaus medicininis auditas“ (renginys Vilniuje)

Datos
Renginio dienos:
2018-04-16
2018-04-17
2018-04-18

Vieta:
Vilnius

Trukmė:
24 ak.val.

Mokymo programa skirta suteikti medicininio audito vadovams ir auditoriams žinias ir įgūdžius, reikalingus užtikrinant, palaikant bei gerinant įstaigos veiklos kokybę, atliekant vidaus medicininius auditus bei užtikrinant kitas jiems teisės aktuose pavestas funkcijas. Įgytos žinios galės būti panaudojamos praktinėje veikloje nuolat gerinant teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

Tikslas:

Daugiau...

, Vilnius

Kokybės vadyba sveikatos sistemoje: teorija ir praktika II dalis. Sveikatos priežiūros įstaigų kokybės vadybos sistema. Kokybės vadybos principų diegimas (renginys Vilniuje)

Datos
Renginio dienos:
2018-05-23
2018-05-24
2018-05-25

Vieta:
Vilnius

Trukmė:
24 ak.val.

Mokymo programa skirta suteikti medicininio audito vadovams ir auditoriams žinias ir įgūdžius, reikalingus užtikrinant, palaikant bei gerinant įstaigos veiklos kokybę, atliekant vidaus medicininius auditus bei užtikrinant kitas jiems teisės aktuose pavestas funkcijas. Įgytos žinios galės būti panaudojamos praktinėje veikloje nuolat gerinant teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

Tikslas:

  • Dalyviai kursuose susipažins su nauju požiūriu į kokybės vadybą, visuotinę kokybės vadybą, kokybės principų, lyderystės, klinikinės rizikos valdymo pagrindų taikymo specifika sveikatos priežiūros įstaigose.
  • Išmoks nustatyti įstaigos kokybės politiką, procesus, rengti
Daugiau...

, Vilnius

Žmogiškųjų išteklių valdymas (renginys Vilniuje)

Datos
Renginio dienos:
2018-05-30
2018-05-31
2018-06-01

Vieta:
Vilnius

Trukmė:
24 ak.val.

Programa parengta pagal Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų privalomojo kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašą (LR Sveikatos apsaugos ministro 2015-05-29 įsakymas Nr. V-667).

Tikslinė grupė: asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, filialų vadov

Daugiau...

, Palanga

Sveikatos priežiūros įstaigų visuotinės kokybės vadybos sistema (renginys Palangoje)

Datos
Renginio dienos:
2018-06-04
2018-06-05
2018-06-06

Vieta:
Palanga

Trukmė:
24 ak.val.

Programa parengta pagal 2015-05-29 įsakymą Nr. V-667 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų privalomojo kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

Tikslas: tobulinti ASPĮ vadovų vadybines kompetencijas

Daugiau...