Sveikatos priežiūros įstaigų visuotinės kokybės vadybos sistema (renginys Vilniuje)

Datos
Renginio dienos:
2018-11-07
2018-11-08
2018-11-09

Vieta:
Vilnius

Trukmė:
24 ak.val.

Programa parengta pagal 2015-05-29 įsakymą Nr. V-667 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų privalomojo kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“. 

Tikslas: tobulinti ASPĮ vadovų vadybines kompetencijas – suteikti žinias ir įgūdžius, reikalingus asmens sveikatos priežiūros įstaigos, filialo, padalinio vadovui, sveikatos vadybininkui užtikrinant, palaikant bei gerinant įstaigos veiklos kokybe. 

Kursų dalyviai:

  • Susipažins su nauju požiūriu į kokybės vadybą, visuotinę kokybės vadybą, kokybės principų, lyderystės, klinikinės rizikos valdymo pagrindų taikymo specifika sveikatos priežiūros įstaigose, kokybės ir kitų standartų taikymu sveikatos priežiūros įstaigose.
  • Atnaujins žinias apie sveikatos sistemos įstaigų valdymo specifiką taikant pagrindinius teisės aktų reikalavimus, kokybės vadybos sistemos minimaliuosius ir maksimaliuosius reikalavimus (pagal Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktus bei Lietuvoje įteisintus tarptautinius ir Europos standartus), specifinius kokybės reikalavimus sveikatos sistemos įstaigoms, teikiančioms asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
  • Išmoks nustatyti įstaigos kokybės politiką, procesus, rengti kokybės vadybos sistemos planus, nustatyti įstaigos veiklos kokybės rodiklius, juos kontroliuoti ir taikyti veiklai gerinti.
  • Išmoks registruoti ir valdyti nepageidaujamus įvykius, kitas veikloje nustatytas neatitiktis, nustatyti ir atlikti korekcinius veiksmus, taikyti kokybės gerinimo priemonės korupcijos apraiškoms sveikatos priežiūros įstaigose išvengti ar sumažinti.

Tikslinė grupė: asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, filialų vadovai, padalinių vadovai, sveikatos vadybininkai

Kursų vieta: Vilnius

Kursų data: 2018 m. lapkričio 7, 8, 9 d.

Kursų datos gali keistis. Apie naują datą informuosime užsiregistravusius dalyvius ir skelbsime svetainėje.

Kursų pradžia: 9:00 val., kursų pabaiga 16:30 val.

Kursų trukmė: 24 ak. val.

Lektorė: dr. Marija Vesėliūnienė

Kaina dalyviui: 330 €

Į kainą įskaičiuota: lektorės paskaita, dalomoji medžiaga, rašikliai, kursų baigimo diplomai, kavos pertraukėlės, pietūs.

Į kainą neįskaičiuota: dalyvių transportavimas, dalyvių nakvynė.

Daugiau informacijos apie kursus teikiama tel. +370 636 16903 arba el. paštu info@evsgroup.lt

 

Print Friendly, PDF & Email