Standartai

thumb-icon

ISO 9001- Kokybės vadybos sistemos

Organizacija/įmonė sertifikuota ISO 9001 standartu reiškia, jog jos sukurta prekė ar paslauga bus kokybiška.

Įsidiegus šį tarptautinį standartą gerinama:

  • vidinė, išorinė organizacijos tvarka;

thumb-icon

LST EN 15224 – Sveikatos priežiūros paslaugos. Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai pagal EN ISO 9001:2012

Šiame Europos standarte pateikiami sistemingo požiūrio į organizacijos gebėjimą teikti geros kokybės sveikatos priežiūros paslaugas reikalavimai. Šį standartą visuose lygiuose gali naudoti sveikatos priežiūros organizacijos vadovybė, kad būtų įdiegta ir palaikoma kokybės vadybos sistema, arba vidaus ir išorės šalys,

thumb-icon

EFQM (Europos Kokybės Vadybos Fondo) tobulumo modelis

EFQM (angl. European Foundation for Quality Management) – tai organizacijos strateginei vadybai skirta priemonė, kuri įgalina nuolatinį organizacijos tobulinimo(si) kūrimą.
Europoje ši priemonė pripažįstama kaip nuolat tobulinamo ir atnaujinamo organizacijų veiklos rezultatų tyrimų bei pokyčių

OHSAS 18001 – Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Reikalavimai

Tai dažniausiai pasaulyje naudojamas standartas, nustatantis reikalavimus darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo sistemai. Tikslas – paremti ir skatinti gerą darbuotojų saugos ir sveikatos praktiką, išlaikant pusiausvyrą su socialiniais ir ekonominiais poreikiais.

ISO 14001 – Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės

Standartas apima pagrindinius veiksmingos aplinkos apsaugos vadybos sistemos elementus. Jis gali būti taikomas tiek paslaugų, tiek gamybos sektoriuose.

Pagrindiniai standarto elementai:

  • aplinkos apsaugos politika;
  •  planavimas;

ISO 22000 – Maisto saugos vadybos sistemos. Reikalavimai

Šis tarptautinis standartas apibrėžia maisto saugos vadybos sistemos reikalavimus, kai maisto gamybos grandinėje esanti organizacija siekia įrodyti savo sugebėjimą valdyti maisto saugos rizikos veiksnius, kad užtikrintų produktų saugą jų vartojimo metu. Organizacija, turinti ISO 22000:2005 standartą įsipareigoja:

  • planuoti, įgyvendinti, valdyti, prižiūrėti ir atnaujinti maisto saugos vadybos sistemą, skirtą užtikrinti

thumb-icon

LST ISO/IEC 27002- Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo priemonių praktikos nuostatai.

ISO/IEC 27000 serijos standartai yra vadinami Informacijos Saugumo valdymo sistemų (ISVS) šeimos standartais. Šios šeimos standartai yra plačios apimties ir gali būti taikomi įvairių dydžių ir formų organizacijoms.

Standarto ISO/IEC 27002:2014 techninis turinys yra tapatus ISO/IEC 17799:2005 (negalioja). Vietoje LST ISO/IEC 17799:2005 taikyti LST ISO/IEC 27002:2009.

ISO/IEC 27002:2014 standarto esmė – konfidencialumo išsaugojimas (garantuoja

thumb-icon

LST EN ISO 15189:2013 – Medicinos laboratorijos. Kokybės ir kompetencijos reikalavimai.

Šiame tarptautiniame standarte nurodomi ypatingieji kokybės ir kompetencijos reikalavimai, keliami medicinos laboratorijoms. Šis standartas skirtas medicinos laboratorijoms, kuriant savo kokybės vadybos sistemas bei vertinant savo kompetenciją ir akreditavimo įstaigoms, patvirtinant