2016 m. balandžio 5 d. patvirtintos sveikatos specialistų tobulinimo programos

2016 m. balandžio 5 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-645 „Dėl Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir Tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ į tobulinimo programų sąvadą yra įtrauktos ir patvirtintos UAB „EVS Group“ sveikatos specialistų tobulinimo programos – „Šiuolaikinė kritinių būklių medicina“, „Agresyvaus ir smurtinio elgesio profesionalus valdymas, taikant teorinius ir praktinius (bendravimo, fizinės kontrolės) metodus“ ir „Sveikatos priežiūros įstaigų visuotinės kokybės vadybos sistema“.