2016 m. rugpjūčio 17 d. patvirtinta socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programa

2016 m. rugpjūčio 17 d. vadovaujantis Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-92 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 21 punktu, patvirtinta UAB „EVS Group“ programa „Agresyvaus ir smurtinio elgesio profesionalus valdymas taikant teorinius ir praktinius (bendravimo, fizinės kontrolės) metodus“, programos kodas SD20160034. Mokymų programa aktuali socialiniams darbuotojams, slaugytojams, gydytojams, susiduriantiems su agresyviais klientais ir pacientais.

Kviečiame teirautis dėl vidinių mokymų šia tema tel. +370 636 16903, el. paštu info@evsgroup.lt