2017 m. gegužės 10 d. patvirtinta sveikatos specialistų tobulinimo programa

2017 m. gegužės 10 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-645 „Dėl Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir Tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ į tobulinimo programų sąvadą yra įtraukta ir patvirtinta UAB „EVS Group“ sveikatos specialistų tobulinimo programos – „Geriatrijos pagrindai“.