2019 m. birželio 11 d. patvirtintos sveikatos specialistų programos

2019 m. birželio 11 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-645 „Dėl Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir Tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ į tobulinimo programų sąvadą yra įtrauktos ir patvirtintos UAB „EVS Group“ sveikatos specialistų tobulinimo programos: „Slaugos proceso kokybės valdymas“ ir „Paliatyviosios pagalbos teikimo žinių atnaujinimas“.