2020 m. kovo 9 d. patvirtintos 3 sveikatos specialistų tobulinimo programos

2020 m. kovo 9 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-645 „Dėl Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir Tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ į tobulinimo programų sąvadą yra įtrauktos ir patvirtintos UAB „EVS Group“ sveikatos specialistų tobulinimo programos – “Funkcinio nepriklausomumo skalės (FIM®) naudojimas”, “Vaikų funkcinės būklės vertinimas WeeFim®,  „Profilaktiniai sveikatos tikrinimai“.