Renginiai

, Vilnius

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai (renginys Vilniuje)

Datos
Renginio dienos:
2019-05-25
2019-05-26
2019-06-08
2019-06-09

Vieta:
Vilnius

Trukmė:
36 ak.val.

Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d., įsakymu Nr. V-1072 „Dėl Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „ Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo“. Remiantis šiuo teisės aktu privalomus profilaktinius sveikatos tikrinimus gali atlikti šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai, kurie yra išklausę ne mažiau 36 val. darbo medicinos kursą.

Daugiau...

, Šiauliai

“Kokybės vadyba sveikatos sistemoje: teorija ir praktika” I dalis “Kokybės vadybos sveikatos sistemoje pagrindai ir vidaus medicininis auditas” (renginys Šiauliuose)

Datos
Renginio dienos:
2019-05-29
2019-05-30
2019-05-31

Vieta:
Šiauliai

Trukmė:
24 ak.val.

Mokymo programa skirta suteikti medicininio audito vadovams ir auditoriams žinias ir įgūdžius, reikalingus užtikrinant, palaikant bei gerinant įstaigos veiklos kokybę, atliekant vidaus medicininius auditus bei užtikrinant kitas jiems teisės aktuose pavestas funkcijas. Įgytos žinios galės būti panaudojamos praktinėje veikloje nuolat gerinant teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

Tikslas:

Daugiau...

, Panevėžys

„Kaip pasirengti slaugos proceso vadybos aprašą?“ (renginys Panevėžyje)

Datos
Renginio dienos:
2019-06-14

Vieta:
viešbutis "Smėlynė", Panevėžys

Trukmė:
8 ak.val.

Seminaro metu kartu apžvelgsime pagal naujausius kokybės vadybos reikalavimus parengtus slaugos proceso vadybos  aprašus ir ligoninei,  ir poliklinikai.

Tikslas – suteikti klausytojams slaugos proceso vadybos žinių  i

Daugiau...

, viešbutis "Panorama"

Seminaras „Asmens sveikatos priežiūros paslaugos nepageidaujamų įvykių valdymas: stebėsena, registravimas, rizikos valdymas, korekciniai veiksmai, žalos atlyginimas“ (renginys Vilniuje)

Datos
Renginio dienos:
2019-06-20

Vieta:
Sodų g.14, Vilnius, viešbutis "Panorama"

Trukmė:
8 ak.val.

Seminare sužinosite ir išmoksite:

  • Atsirinkti A ir B grupių nepageidaujamus įvykius pagal veiklos pobūdį;
  • Stebėti, registruoti ir pranešti atitinkamoms organizacijoms apie nustatytus nepageidaujamus įvykius;
  • Kaip valdyti nepageidaujamų įvykių riziką , kad jų neatsirastų;
  • Daugiau...