Renginiai

, Šiauliai

„Slaugos proceso vadybos aprašo praktinis rengimas“ (renginys Šiauliuose)

Datos
Renginio dienos:
2019-03-20

Vieta:
Šiauliai

Trukmė:
8 ak.val.

Seminaro metu kartu apžvelgsime pagal naujausius kokybės vadybos reikalavimus parengtus slaugos proceso vadybos  aprašus ir ligoninei,  ir poliklinikai.

Tikslas – suteikti klausytojams slaugos proceso vadybos žinių  i

Daugiau...

, Vilnius

Sveikatos priežiūros įstaigų visuotinės kokybės vadybos sistema (renginys Vilniuje)

Datos
Renginio dienos:
2019-04-03
2019-04-04
2019-04-05

Vieta:
Vilnius

Trukmė:
24 ak.val.

Programa parengta pagal 2015-05-29 įsakymą Nr. V-667 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų privalomojo kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

Tikslas: tobulinti ASPĮ vadovų vadybines kompetencijas

Daugiau...

, viešbutis "Panorama"

Mokslinė praktinė konferencija „Rizikos valdymas sveikatos priežiūros įstaigose – aktualijos, įžvalgos, praktiniai patarimai“, (renginys Vilniuje)

Datos
Renginio dienos:
2019-04-11

Vieta:
Sodų g.14, Vilnius, viešbutis "Panorama"

Trukmė:
6 ak.val.

Mokslinė praktinė konferencija „Rizikos valdymas sveikatos priežiūros įstaigose – aktualijos, įžvalgos, praktiniai patarimai“

Konferencija skirta sveikatos priežiūros įstaigų vadovams, administratoriams, auditoriams

Daugiau...

, Vilnius

Kokybės vadyba sveikatos sistemoje: teorija ir praktika II dalis. Sveikatos priežiūros įstaigų kokybės vadybos sistema. Kokybės vadybos principų diegimas (renginys Vilniuje)

Datos
Renginio dienos:
2019-04-24
2019-04-25
2019-04-26

Vieta:
Vilnius

Trukmė:
24 ak.val.

Mokymo programa skirta suteikti medicininio audito vadovams ir auditoriams žinias ir įgūdžius, reikalingus užtikrinant, palaikant bei gerinant įstaigos veiklos kokybę, atliekant vidaus medicininius auditus bei užtikrinant kitas jiems teisės aktuose pavestas funkcijas. Įgytos žinios galės būti panaudojamos praktinėje veikloje nuolat gerinant teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

Tikslas:

  • Dalyviai kursuose susipažins su nauju
Daugiau...

, Druskininkai

Sveikatos teisės pagrindai (renginys Druskininkuose)

Datos
Renginio dienos:
2019-05-08
2019-05-09
2019-05-10

Vieta:
Druskininkai

Trukmė:
24 ak.val.

Programa parengta pagal Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų privalomojo kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašą (LR Sveikatos apsaugos ministro 2015-05-29 įsakymas Nr. V-667).

Tikslas:

Dalyviai kursuose sužinos

Daugiau...

, Vilnius

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai (renginys Vilniuje)

Datos
Renginio dienos:
2019-05-25
2019-05-26
2019-06-08
2019-06-09

Vieta:
Vilnius

Trukmė:
36 ak.val.

Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d., įsakymu Nr. V-1072 „Dėl Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „ Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo“. Remiantis šiuo teisės aktu privalomus profilaktinius sveikatos tikrinimus gali atlikti šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai, kurie yra išklausę ne mažiau 36 val. darbo medicinos kursą.

Daugiau...