“Kokybės vadyba sveikatos sistemoje: teorija ir praktika” I dalis “Kokybės vadybos sveikatos sistemoje pagrindai ir vidaus medicininis auditas” (renginys Šiauliuose)

Datos
Renginio dienos:
2019-05-29
2019-05-30
2019-05-31

Vieta:
Šiauliai

Trukmė:
24 ak.val.

Mokymo programa skirta suteikti medicininio audito vadovams ir auditoriams žinias ir įgūdžius, reikalingus užtikrinant, palaikant bei gerinant įstaigos veiklos kokybę, atliekant vidaus medicininius auditus bei užtikrinant kitas jiems teisės aktuose pavestas funkcijas. Įgytos žinios galės būti panaudojamos praktinėje veikloje nuolat gerinant teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

Tikslas:

  • Dalyviai įgis žinių apie sveikatos priežiūros įstaigų valdymo specifiką taikant pagrindinius teisės aktų reikalavimus, kokybės vadybos sistemos bendruosius reikalavimus (pagal Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktus bei Lietuvoje įteisintus tarptautinius ir Europos standartus), specifinius kokybės reikalavimus sveikatos sistemos įstaigoms, teikiančioms asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
  • Susipažins su dokumentų valdymo įstaigoje pagrindais ir naujovėmis. Standartų taikymu sveikatos priežiūros įstaigose.
  • Susipažins su planavimo, pasirengimo medicininiam auditui atlikimo tvarka, išmoks formuluoti ir atsakinėti į audito metu užduodamus klausimus, nustatyti ir teisingai formuluoti neatitiktis bei teikti audito rekomendacijas, rengti audito ataskaitas ir kontroliuoti korekcinių veiksmų rezultatyvumą.

Kursų programa suderinta su LR Sveikatos apsaugos ministerija.

Tikslinė dalyvių grupė: audito vadovai, auditoriai

Kursų vieta: Šiauliai

Kursų data: 2019 m. gegužės 29, 30, 31 d.

Kursų datos gali keistis. Apie naują datą informuosime užsiregistravusius dalyvius ir skelbsime svetainėje.

Kursų pradžia: 9:00 val., kursų pabaiga 16:30 val.

I dalies trukmė: 24 ak. val.

Lektorė: dr. Marija Vesėliūnienė.

Kaina dalyviui: 280 €

Į kainą įskaičiuota: lektorės paskaita, dalomoji medžiaga, rašikliai, kursų baigimo diplomai, kavos pertraukėlės.

Į kainą neįskaičiuota: dalyvių pietūs, dalyvių transportavimas, dalyvių nakvynė.

Daugiau informacijos apie kursus teikiama tel. +370 636 16903 arba el. paštu info@evsgroup.lt

Print Friendly, PDF & Email