Kokybės vadyba sveikatos sistemoje: teorija ir praktika II dalis. Sveikatos priežiūros įstaigų kokybės vadybos sistema. Kokybės vadybos principų diegimas (renginys Vilniuje)

Datos
Renginio dienos:
2019-04-24
2019-04-25
2019-04-26

Vieta:
Vilnius

Trukmė:
24 ak.val.

Mokymo programa skirta suteikti medicininio audito vadovams ir auditoriams žinias ir įgūdžius, reikalingus užtikrinant, palaikant bei gerinant įstaigos veiklos kokybę, atliekant vidaus medicininius auditus bei užtikrinant kitas jiems teisės aktuose pavestas funkcijas. Įgytos žinios galės būti panaudojamos praktinėje veikloje nuolat gerinant teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

Tikslas:

 • Dalyviai kursuose susipažins su nauju požiūriu į kokybės vadybą, visuotinę kokybės vadybą, kokybės principų, lyderystės, klinikinės rizikos valdymo pagrindų taikymo specifika sveikatos priežiūros įstaigose.
 • Išmoks nustatyti įstaigos kokybės politiką, procesus, rengti kokybės vadybos sistemos planus. Nustatyti įstaigos veiklos kokybės rodiklius, juos kontroliuoti ir taikyti veiklai gerinti.
 • Išmoks registruoti ir valdyti nepageidaujamus įvykius, kitas veikloje nustatytas neatitiktis, nustatyti ir atlikti prevencinius bei korekcinius veiksmus.

Kursų temos:

 • Naujausi reikalavimai kokybei Lietuvos sveikatos sistemoje. Visuotinės kokybės vadybos samprata.
 • Kokybės principai ir požymiai (rodikliai) pagal Europos standartą LST EN 15224 “Sveikatos priežiūros paslaugos – Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai pagal LST EN ISO 9001…”.
 • Procesinis požiūris sveikatos sistemoje.
 • Kokybės politika, kokybės tikslai, kokybės rodikliai, planavimas, atsakomybės.
 • Lyderystė: sprendimų priėmimas ir vadovavimas komandai.
 • Rizikos valdymas sveikatos priežiūros įstaigose.
 • Neatitikčių, nepageidaujamų įvykių, korekcinių, prevencinių veiksmų valdymas.
 • Monitoringo, duomenų analizės ir vadovybinės vertinamosios analizės taikymas nuolatiniam gerinimui.

Kursų programa suderinta su LR Sveikatos apsaugos ministerija.

Tikslinė dalyvių grupė: audito vadovai

Kursų vieta: Vilnius

Kursų data: 2019 m. balandžio 24, 25, 26 d.

Kursų datos gali keistis. Apie naują datą informuosime užsiregistravusius dalyvius ir skelbsime svetainėje.

Kursų pradžia: 9:00 val., kursų pabaiga 16:30 val.

Kursų trukmė: 24 ak. val.

Lektorė: dr. Marija Vesėliūnienė

Kaina dalyviui: 280 €

Į kainą įskaičiuota: lektorės paskaita, dalomoji medžiaga, rašikliai, kavos pertraukėlės, kursų baigimo diplomai.

Į kainą neįskaičiuota: dalyvių pietūs, dalyvių transportavimas, dalyvių nakvynė.

Daugiau informacijos apie kursus tel. +370 636 16903 arba el. paštu info@evsgroup.lt

Print Friendly, PDF & Email