Sveikatos teisės pagrindai

Lapkričio 27d. - Lapkričio 29d.

Laisvų vietų: 22

24 ak. h

354€

Vilnius

Visi renginiai

Programa parengta pagal Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų privalomojo kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašą (LR Sveikatos apsaugos ministro 2015-05-29 įsakymas Nr. V-667).

Tikslas:
Dalyviai kursuose sužinos apie pasikeitimus, susijusius su įstatyminiu darbo santykių reglamentavimu, įgis praktinių gebėjimų efektyviai taikyti darbo kodekso nuo

Tikslinė grupė: asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, filialų vadovai, padalinių vadovai, sveikatos vadybininkai.

Kursų uždaviniai:
Supažindinti su Darbo kodekse numatytais pagrindiniais darbo teisinių santykių institutais.
Išaiškinti suinteresuotiems asmenims esamas problemines situacijas darbo santykiuose, taip pat būsimų pakeitimų, susijusių su nauju Darbo kodeksu, esmę ir tikslą.
Išsiaiškinti būsimų pakeitimų įtaką dabartiniams darbo santykiams.
Supažindinti su pacientų teisėmis ir pareigomis bei praktiniu jų įgyvendinimu sveikatos priežiūros įstaigoje.
Suteikti teisines žinias, kurios padėtų išvengti arba konstruktyviai spręsti konfliktus su pacientais.

Kursų programa yra suderinta su LR sveikatos apsaugos ministerija – baigus kursus vadovams užskaitomos kvalifikacijos tobulinimosi valandos

Kursų vieta: Vilnius

Kursų data: 2019 m. lapkričio 27, 28, 29 d.
Kursų vieta ir datos gali keistis. Apie naują datą informuosime užsiregistravusius dalyvius ir skelbsime svetainėje

Kursų pradžia: 9:00 val., kursų pabaiga 16:30 val.

Kursų trukmė: 24 ak. val.

Lektoriai: dr. Vida Petrylaitė, dr. Dalia Brogienė

Kaina dalyviui: 354 €

Į kainą įskaičiuota: paskaita, dalomoji medžiaga, rašikliai, kursų baigimo diplomai, kavos pertraukėlės, pietūs.

Į kainą neįskaičiuota: dalyvių transportavimas, dalyvių nakvynė.

Daugiau informacijos apie kursus teikiama tel. +370 636 16903 arba el. paštu info@evsgroup.lt

Registracija

  Siekdami apsaugoti gamtinius išteklius, po mokymų Jums išsiųsime lengvai naudojamą elektroninę dalomąją medžiagą