Sveikatos teisės pagrindai

Kovo 04, 05, 06 d.

Laisvų vietų: 2

24 ak. h

354€

viešbutis „Vilnius Grand Resort “, Ežeraičių km, Ežeraičių g. 2, Vilnius

Visi renginiai

AKTUALU: sveikatos teisės pagrindai – ką turi žinoti vadovas apie pacientui padarytos žalos atlyginimo „be kaltės“ modelį.

Mokymų nauda:

 • Žinos paciento sveikatai padarytos žalos atlyginimo be kaltės modelio taikymą ir jo teisinį reglamentavimą Lietuvoje;

 • įgis praktinių gebėjimų efektyviai taikyti Darbo kodekso nuostatas individualiuose ir kolektyviniuose darbo santykiuose;

 • susipažins su pagrindiniais sveikatos sistemą reglamentuojančiais teisės aktais, jų praktiniu įgyvendinimu, pacientų teisių ir pareigų turiniu, jų įgyvendinimu paslaugų teikimo procese;

 • susipažins su praktiniais konfliktų sveikatos sistemoje sprendimo būdais bei priemonėmis jų išvengiant.

TURINYS:

2020-03-04 Sveikatos teisės klausimus pristatys Vytautas Kriauza

 • Pagrindiniai sveikatos srities teisės aktai. Sveikatos sistema. Kitų sričių teisės normų privalomumas (asmens duomenų apsauga, korupcijos prevencija, lygios galimybės, viešų ir privačių interesų derinimas).
 • Valdymo teisiniai aktai – efektyvus vadovo instrumentas.
 • Žmogaus teisių doktrina. Pacientų teisių turinys ir jų įgyvendinimas. Pacientų pareigos ir jų įgyvendinimas.
 • Gydytojo veiksmų standartas. Įstaigų pareigos gydytojo ir paciento santykiuose.
 • Pagrindinės vadovo atsakomybės. Konfliktų sprendimo būdai ir priemonės jiems išvengti.
 • Kokybės užtikrinimo, kaip pagrindinės funkcijos, bruožai ir būdai. Rizikos vertinimas.

2020-03-05 Darbo teisės klausimus pristatys dr. Vida Petrylaitė

 • Darbdavio ir darbuotojo pareigos.
 • Darbo sutarties sąlygos.
 • Darbo sutarties sudarymas ir vykdymas.
 • Darbo sutarties nutraukimas.
 • Atskiros darbo sutarčių rūšys.
 • Vadovaujančių darbuotojų darbo santykių ypatumai.
 • Darbo ir poilsio laikas. Darbo apmokėjimas.
 • Darbo tarybos ir kiti darbuotojų atstovai.
 • Darbo ginčų nagrinėjimas.

2020-03-06 Žalos atlyginimo modelį pristatys dr. Daiva Brogienė

 • Žalos pacientų sveikatai atlyginimo “be kaltės” modelio samprata ir įgyvendinimo tikslas.
 • Tarptautinė praktika atlyginant žalą pacientų sveikatai.
 • LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimai.
 • Žalos pacientų sveikatai atlyginimo “be kaltės” modelio schema.
 • Modelio įgyvendinimo teisinis reglamentavimas: kreipimosi dėl žalos atlyginimo tvarka; žalos vertinimo ir dydžio nustatymo kriterijai; žalos apmokėjimas.
 • Praktinis užsiėmimas: atvejų analizė.

Tikslinė grupė: asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, filialų vadovai, padalinių vadovai, sveikatos vadybininkai.

Kvalifikacijos suteikimas: patvirtinta LR Sveikatos apsaugos ministerijos.

Dalyvių skaičius grupėje: 10-20.

Trukmė: 24 ak. val., 3 dienos po 8 ak. val.

Lektoriai: 3 profesionalūs lektoriai:

Dr. Vida Petrylaitė darbo ir socialinės apsaugos teisės ekspertė, turinti daugiau kaip 10 metų praktinio darbo patirtį. Ekspertė skaito pranešimus ir veda mokymus darbo bei socialinės apsaugos temomis, yra „Socialinio modelio“ rengėjų-ekspertų grupės narė. Parengė reikšmingų publikacijų socialinės apsaugos bei darbo teisės srityje tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse. Daktarė dėsto Vilniaus universiteto Teisės fakultete. 

Vytautas Kriauza - rengė medžiagą, konsultavo advokatus sveikatos teisės srities bylose; atstovavo medicinos įstaigą Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje, akreditavimo tarnyboje. Kita patirtis: sveikatos sistemos valdymas (LR Sveikatos apsaugos ministerija), sveikatos draudimo valdymas (Valstybinė ligonių kasa prie LR SAM), kokybės vadyba ir auditas (Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė).

Dr. Daiva Brogienė gydytoja-teisininkė, biomedicinos mokslų daktarė, 2010 m. apgynusi disertaciją  „Paciento teisės į kokybišką sveikatos priežiūros paslaugą ir žalos sveikatai atlyginimą“,  darbo grupės, rengusios žalos atlyginimo “be kaltės” modelį, ekspertas (LGS), VU MF Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedros lektorė (dalykai: sveikatos teisė, sveikatos politika ir vadyba, lyderystė ir sveikatos advokatavimas), Lietuvos Bioetikos komiteto kolegijos narė, Europos Gydytojų Nuolatinio Komiteto viceprezidentė (CPME), kuruojanti profesinę gydytojų praktiką ir pacientų saugą. 

Kursų data: 2020 m. kovo 4, 5, 6 d.

Kursų vieta: viešbutis Vilnius Grand Resort, Ežeraičių km., Ežeraičių g. 2, Vilniaus raj., LT-14200

Kursų vieta ir datos gali keistis. Apie naują datą informuosime užsiregistravusius dalyvius ir skelbsime svetainėje

Kursų pradžia: 9:00 val., kursų pabaiga 16:30 val.

Kaina dalyviui: 354 €

Į kainą įskaičiuota: elektroninė dalijamoji medžiaga, sertifikatai, pietūs, kavos pertraukos, darbo teisės ir sveikatos teisės ekspertų paskaitos ir praktiniai patarimai.

Daugiau informacijos apie kursus teikiama tel. +370 636 16903 arba el. paštu info@evsgroup.lt

Registracija

* Pažymėtus laukelius būtina užpildyti

  Siekdami apsaugoti gamtinius išteklius, po mokymų Jums išsiųsime lengvai naudojamą elektroninę dalomąją medžiagą  

Pažymėkite, ar norite gauti naujienas Jūsų nurodytu el. paštu apie kitus „EVS Group“ organizuojamus mokymus.*