ES parama

Projektas finansuojamas pagal priemonę E. komercijos modelis COVID-19.

Projekto pavadinimas: Elektroninės paslaugų pardavimo platformos diegimas.

Projekto vykdytojas: UAB „EVS Group“.

Projekto tikslas: sukurti ir įdiegti elektroninė paslaugų pardavimo platformą, kuri įgalintų klientus pasirinkti, užsakyti ir laiku gauti įmonės paslaugas.

Aprašymas: Projekto metu bus diegiama elektroninė paslaugų pardavimo platforma, kuri bus integruojama su apskaitos ir paslaugų valdymo sistemomis. Tai pagerins galimybes klientams pasirinkti, užsakyti ir laiku gauti įmonės paslaugas. Projekto metu siekiama padidinti paslaugų pardavimus, pagerinti kokybę bei padidinti veiklos efektyvumą.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė

Bendra projekto vertė: 62 544,60 Eur.

Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės: 46 908,45 Eur.

Projekto vykdymo pradžia: 2021-12

Projekto vykdymo pabaiga: 2023-01