Nuo EVS Group įkūrimo pradžios 2007 metais, fokusuojamės į kelias sritis:

 • Žmogiškųjų išteklių tobulinimas organizacijose
  • vidiniai ir atvirieji mokymai
  • kvalifikaciniai kursai medicinos specialistams
  • individualios konsultacijos organizacijoms, kuriant, pritaikant ir palaikant darbuotojų motyvacines sistemas – modulius (naudojant “Intelektinio kapitalo” įrankius).
 • Kokybės vadybos sistemų diegimas ir priežiūra
  • ISO (9001, 14001, 22000, 15224, 17665-1, 25424, 14180, 15883, 15189, 17025, OHSAS 18001 ir kt.)
  • EFQM
 • ASPĮ strateginių veiklos planų rengimas
 • Medicinos dokumentų paketų kūrimas / Medservisas® 
  • geriausi savo srityse Lietuvos medicinos specialistai talkininkauja rengiant ASPĮ diagnostikos ir gydymo algoritmus ir protokolus 
  • rengiame: procedūras, darbo instrukcijas, tvarkas, metodikas, įsakymus, personalo dokumentus ir kt.
  • medicinos įstaigoms teikiame kokybės sistemos dokumentų atitikimo ir nuolatinio atnaujinimo pagal aktualius teisės aktus paslaugas.
 • Buhalterinių paslaugų teikimas smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Orientuojamės ir į socialines įmones, gaunančias subsidijas iš biudžeto ir teikiančias specifines pažymas Darbo biržai