Kiti medicinos mokymai

Darbuotojų sveikata viena svarbiausių sąlygų gamybos produktyvumui ir ekonominiam vystymuisi užtikrinti. Privalomas profilaktinis sveikatos tikrinimas – vienas patikimiausių būdų užbėgti už akių profesinėms ligoms bei išvengti nelaimingų atsitikimų darbe. Darbuotojų, kurie dirba darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika, sveikata priimant į darbą, dirbant ir pakeitus darbą ar darbovietę, tikrinama periodiškai, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d., įsakymu Nr. V-1072 „Dėl Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „ Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo“. Remiantis šiuo teisės aktu privalomus profilaktinius sveikatos tikrinimus gali atlikti šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai, kurie yra išklausę ne mažiau 36 val. darbo medicinos kursą, kurio programa suderinta su LR SAM, arba darbo medicinos gydytojas, privalomai arba prireikus konsultuodamiesi su kitų profesinių kvalifikacijų gydytojais ir skirdami privalomus arba kitus tyrimus – esant indikacijų.

Tikslas: gydytojų kompetencijos didinimas darbo medicinos srityje.

Dalyviai mokymų metu patobulins žinias apie profilaktinius sveikatos tikrinimus bei šiuos tikrinimus reglamentuojančius teisės aktus. Pagilins gebėjimus įvertinti, ar įsidarbinantys asmenys ir darbuotojai gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis galimos profesinės rizikos sąlygomis, ar efektyvios taikytos profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės. Susipažins su Higienos instituto pateiktomis metodinėmis rekomendacijomis, skirtomis sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose atliekami darbuotojų profilaktiniai sveikatos tikrinimai, bei gydytojams, kurie patys atlieka arba konsultuoja atliekant darbuotojų profilaktinius sveikatos tikrinimus. Leidinyje pateikta medžiaga – naudinga darbdaviams bei įmonių specialistams atsakingiems už darbuotojų profilaktinių sveikatos tikrinimų organizavimą.

Tikslinė dalyvių grupė: šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai

Trukmė – 36 ak.val.

Daugiau informacijos apie kursus teikiama tel.:+370 636 16903 arba el. paštu: info@evsgroup.lt

Visuomenei senstant iškyla aktualus iššūkis užtikrinti vyresnio amžiaus asmenų, sveiką nepriklausomą senėjimą siekiant sumažinti neigiamą sveikatos sutrikimų poveikį gyvenimo kokybei, savarankiškumui, darbingumui.

Lietuvoje trūkstant geriatrų. 2014 m. sausio 28 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakyme Nr.V-129 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-117 “Dėl geriatrijos profilio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų ir bazinės kainos patvirtinimo” pakeitimo” numatyta, kad “geriatrijos skyriuose gali dirbti gydytojai, įgiję gydytojo geriatro profesinę kvalifikaciją, arba vidaus ligų gydytojai, baigę ne trumpesnius kaip 72 akademinių valandų geriatrijos profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus”.

 

Tikslai: 

Gydytojams neturintiems geriatro kvalifikacijos suteikti naujausias geriatrijos praktikai reikalingas žinias, o turintiems geriatrijos kvalifikaciją atnaujinti žinias.

Dalyviai po mokymų:

 • Išmanys sveiko gyvenimo būdo senyvame amžiuje principus.
 • Žinos pagyvenusių žmonių susirgimų eigos ir diagnostikos ypatumus.
 • Išmanys kardiovaskulinės sistemos sutrikimus senyvame amžiuje.
 • Žinos pagyvenusių žmonių slaugos principus.
 • Žinos apie dažniausias onkologines ligas senyvame amžiuje.
 • Žinos geriatrinės farmokoterapijos ypatumus.
 • Mokės įvertinti pagyvenusių žmonių ikioperacinię būklę ir galimas komplikacijas po operacijos.
 • Susipažins su senų žmonių reabilitacijos ypatumais.

 

Tikslinė dalyvių grupė: medicinos gydytojai (visos kvalifikacijos).

Kursų trukmė: 72 ak. val.

Daugiau informacijos apie kursus teikiama tel. +370 636 16903 arba el. paštu info@evsgroup.lt

Praeito amžiaus 8-tame dešimtmetyje jau buvo žinoma, kad namų parenterinės mitybos terapijos taikymas gelbsti gyvybes net kritinių būklių metu ligoniams su žarnyno nepakankamumu. Tinkamai taikomos namų enterinės mitybos terapijos pagalba palaikoma ta pati mitybos terapijos kokybė kaip ir ligoninėje tam, kad pagerinti ligonio mitybos būklę, sumažinti su liga susijusių komplikacijų skaičių, skatinti ligonio žarnyno adaptaciją. Psichosocialine prasme tinkamai taikoma namų enterinės mitybos terapija padeda ligoniams grįžti į šeimą ir visuomenę, pagerina jų gyvenimo kokybę.

Tikslai: 

Gydytojams ir slaugytojams gilinti teorines žinias tobulinant praktikinius įgūdžius apie šiuolaikinę klinikinės mitybos sampratą,  mitybos nepakankamumo įvertinimą, gydymo metodus ir jų praktinį pritaikymą namuose bei ekonominį efektą, įtaką gydymo rezultatams.

Tobulinimo rezultatai:

Teorinių žinių pagalba išmoks praktiškai pritaikyti enterinę mitybos terapiją, išmoks indikacijas, specifines sąlygas sėkmingai mitybos terapijai namuose.

Tikslinė dalyvių grupė: medicinos gydytojai (visos kvalifikacijos).

Kursų trukmė: 36 ak. val.

Daugiau informacijos apie kursus teikiama tel. +370 636 16903 arba el. paštu info@evsgroup.lt

Tinkamai taikomos namų enterinės mitybos terapijos pagalba palaikoma ta pati mitybos terapijos kokybė kaip ir ligoninėje tam, kad pagerinti ligonio mitybos būklę, sumažinti su liga susijusių komplikacijų skaičių, skatinti ligonio žarnyno adaptaciją. Psichosocialine prasme tinkamai taikoma namų enterinės mitybos terapija padeda ligoniams grįžti į šeimą ir visuomenę, pagerina jų gyvenimo kokybę.

Tikslai: 

Gydytojams ir slaugytojams gilinti teorines žinias tobulinant praktikinius įgūdžius apie šiuolaikinę klinikinės mitybos sampratą,  mitybos nepakankamumo įvertinimą, gydymo metodus ir jų praktinį pritaikymą namuose bei ekonominį efektą, įtaką gydymo rezultatams.

Tobulinimo rezultatai:

Teorinių žinių pagalba išmoks praktiškai pritaikyti enterinę mitybos terapiją, išmoks indikacijas, specifines sąlygas sėkmingai mitybos terapijai namuose.

Tikslinė dalyvių grupė: šeimos gydytojai, bendrosios praktikos slaugytojai (visos specializacijos).

Kursų trukmė: 8 ak. val.

Daugiau informacijos apie kursus teikiama tel. +370 636 16903 arba el. paštu info@evsgroup.lt

 

Praeito amžiaus 8-tame dešimtmetyje jau buvo žinoma, kad namų parenterinės mitybos terapijos taikymas gelbsti gyvybes net kritinių būklių metu ligoniams su žarnyno nepakankamumu.

Tikslai: 

Supažindinti gydytojus gastroenterologus, vaikų gastroenterologus, gydytojus dietologus, gydytojus anesteziologus reanimatologus, vaikų intensyviosios terapijos gydytojus, gydytojus neonatologus ir kitus gydytojus bei slaugytojus su mitybos terapijos vaikams ir suaugusiesiems naujienomis.

Tobulinimo rezultatai:

Baigę mokymo programą mokymų dalyviai pagilins žinias, kaip panaudoti enterinės ir parenterinės mitybos terapiją kasdieniame darbe. Tai leis sumažinti gydymo išlaidas, namuose gydomų ligonių hospitalizacijos dažnį, išvengti mitybos nepakankamumo įtakotų komplikacijų. Gydytojai pagilins žinias kaip šiuolaikiškai diagnozuoti mitybos nepakankamumą, surasti rizikos pacientus visuomenėje ir hospitalizacijos metu. Atnaujins žinias kaip taikyti naujausius enterinės mitybos terapijos metodus

Tikslinė dalyvių grupė: gydytojas gastroenterologas, gydytojas vaikų gastroenterologas, gydytojas dietologas, gydytojas anesteziologas reanimatologas, vaikų intensyviosios terapijos gydytojas, gydytojas neonatologas, bendrosios praktikos slaugytojas (visos specializacijos).

Kursų trukmė: 4 ak. val.

Daugiau informacijos apie kursus teikiama tel. +370 636 16903 arba el. paštu info@evsgroup.lt

Tikslinė dalyvių grupė: medicinos gydytojai (visos kvalifikacijos), bendrosios praktikos slaugytojai (visos kvalifikacijos).

Numatomi tobulinimosi rezultatai

 • Dalyviai žinos pagrindinius medikams bei pacientams skirtus informacijos šaltinius,
 • Įgys paieškos formavimo bei vykdymo gebėjimus.
 • Išmoks naudotis keletu paieškos įrankių, kurie suteikia galimybę, kuo tiksliau atlikti paiešką rūpimais klausimais.
 • Įgyti įgūdžiai leis nepasiklysti informacijos gausoje bei leis įvertinti informacijos patikimumą.

 

Mokymo turinys

 • Informacija ir komunikacija. Paieškos planavimo bei strategijos bendrieji principai. Informacijos vertimo kriterijai
 • Medicinos Informacijos paieška PubMed (Medline) duomenų bazėje
 • Įrodymais pagrįsta medicina (ĮPM)
 • Evidence Based Medicine (EBM)
 • Katalogai, kiti naudingi informacijos šaltiniai internete: LIBIS katalogas, LMB katalogas, LABT katalogas, PSO katalogas, LMB tinklalapis, NLM tinklalapis bei duomenų bazės, žodynai, elektroniniai vertėjai.

 

Mokymų metodika

Teorinė informacija  perteikiama paskaitos forma. Kiekvienas kursų dalyvis turės kompiuterizuotą su internetiniu ryšiu darbo vietą. Ugdomi gebėjimai teisingai suformuluoti klinikinį klausimą, pasirinkti teisingus paieškos terminus, pasirinkti informacijos šaltinius, įvertinti gautus paieškos rezultatus. Užduotys parengtos su detaliais atsakymais, todėl dalyviai žinias įtvirtinti bei toliau stiprinti įgytus gebėjimus, gali namuose kartodami užduotis. Kursų dalyviams nurodomi dėstytojo kontaktai – jie turi galimybę konsultuotis iškilus neaiškumams ir kursams pasibaigus.

Minimali mokymo trukmė vienai grupei –  8 ak. val.

Daugiau informacijos apie kursus tel. +370 636 16903 arba el. paštu info@evsgroup.lt

Mokymo tikslas

Tobulinti specifinės srities anglų kalbos žinias bei įgūdžius. Dalyviai, dirbdami slaugos administratoriais, slaugos koordinatoriais ir slaugos konsultantais, po mokymų geriau sugebės organizuoti šiuolaikinę slaugos praktiką.

Mokymo turinys

Siūlomi kalbos mokymai nuo pradedančiųjų lygio iki pažengusiųjų lygio ir šnekamosios bei rašomosios kalbos mokymuose šiose ir kitose (priklausomai nuo Užsakovo poreikių) srityse:

 • Bendroji slauga;
 • Kineziterapija;
 • Ergoterapijos ir socialinio darbo specialistas;
 • Reabilitacijos slauga;
 • Gerontologijos slauga.

 

Mokymo metodika

Mokslas vyksta mažose grupėse, pagal lankstų grafiką, atsižvelgiant į besimokančiojo norus ir pageidavimus. Visi yra aprūpinti mokymosi medžiaga. Apmokymo trukmė atitinka pasiruošimui 1 kalbos lygiui pagal Europos kalbų aplanką.

Mokymo rezultatai

Geras anglų kalbos mokėjimas padės specialistams atitikti Europos Sąjungos reikalavimus, sudarys sąlygas aktyviai dalyvauti kitų sveikatos priežiūros strategijos formavime ir įgyvendinime, domėtis naujovėmis medicinos srityje.

Rekomenduojama mokymo trukmė vienai grupei – 240 ak. val.

Daugiau informacijos apie kursus tel. +370 636 16903 arba el. paštu info@evsgroup.lt

Dalyvių registracija