Kursai

Naujasis darbo kodeksas – kaip pasiruošti pokyčiams?

Seminaro nauda:

Dalyviai sužinos kaip pasiruošti naujojo Darbo kodekso įsigaliojimui nuo 2017 m. sausio 1 d.. Gaus išsamią informaciją, kokius dokumentus reikia pasirengti per pereinamąjį laikotarpį, kaip perskaičiuoti kasmetinių atostogų dienas, kaip įspėti darbuotojus apie pasikeisiančias darbo sąlygas ir kitus

ASPĮ vadovams – Sveikatos priežiūros įstaigų visuotinė kokybės vadybos sistema

Programa parengta pagal 2015-05-29 įsakymą Nr. V-667 “Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų privalomojo kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo tvirtinimo”.

Tikslas: tobulinti ASPĮ vadovų vadybines kompetencijas – suteikti žinias

ASPĮ vadovams – Sveikatos teisės pagrindai

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, filialų ir padalinių vadovai privalo išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą.

Programa parengta pagal Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės

thumb-icon

ASPĮ vadovams – Žmogiškųjų išteklių valdymas

Programa parengta pagal Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų privalomojo kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašą (LR Sveikatos apsaugos ministro 2015-05-29 įsakymas Nr. V-667).

Ši programa vystytų sveikatos sistemos įstaigų vadovų administracinius bei lyderystės įgūdžius, suteiktų aktualiausių teorinių ir praktinių vadybos žinių, būtinų sėkmingam sveikatos apsaugos institucijų veiklos organizavimui ir valdymui

thumb-icon

Kokybės vadyba sveikatos sistemoje: teorija ir praktika I dalis “Kokybės vadybos sveikatos sistemoje pagrindai ir vidaus medicininis auditas” .Kursai audito vadovams, audito grupės nariams

Auditus, gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai, turintys ne tik reikiamų žinių ir patirties darbinėje veikloje, bet ir mokantys tinkamai atlikti auditus. Kvalifikacinius reikalavimus medicininio audito grupės vadovui ir auditoriams nusako LR Sveikatos apsaugos ministro 2015-06-29 įsakymas Nr. V-810 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-338 “dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo” pakeitimo”.  Sveikatos priežiūros įstaigų audito darbuotojai turi žinoti rizikas,

thumb-icon

Kokybės vadyba sveikatos sistemoje: teorija ir praktika II dalis “Sveikatos priežiūros įstaigų kokybės vadybos sistema. Kokybės vadybos principų diegimas”. Kursai audito vadovams

Auditus, gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai, turintys ne tik reikiamų žinių ir patirties darbinėje veikloje, bet ir mokantys tinkamai atlikti auditus. Kvalifikacinius reikalavimus medicininio audito grupės vadovui ir auditoriams nusako LR Sveikatos apsaugos ministro 2015-06-29 įsakymas Nr. V-810 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-338 “dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo” pakeitimo”.  Sveikatos priežiūros įstaigų audito darbuotojai turi žinoti rizikas, neatitikčių, nepageidaujamų įvykių, koregavimo

thumb-icon

Slaugos proceso kokybės valdymas

Medicina ir slauga yra viena seniausių profesijų žmonijos istorijoje. Slaugos praktika atsirado ir formavosi jau priešistoriniais laikais. Slauga atsirado anksčiau negu medicina, bet pastarajai tobulėjant buvo glaudžiai su ja susijusi. Slauga yra toks pat svarbus sveikatos priežiūros procesas, kaip diagnostika, gydymas ir reabilitacija.

Slaugos proceso kokybės valdymas aprėpia slaugos proceso sampratą, sąvokas, teisinį reglamentavimą, įskaitant slaugos paslaugų teikimo tvarkos

thumb-icon

Skubiosios pagalbos teikimas vaikams ir naujagimiams

Skubios pagalbos žinių ir įgūdžių nuolatinis atnaujinimas ir tobulinimas yra būtinas saugioms ir kvalifikuotoms skubios pagalbos paslaugoms vaikams teikti. Šios mokymo programos tikslas – suteikti medicinos personalui teorinių žinių ir praktinių įgūdžių apie specializuotą naujagimio gaivinimą, remiantis Europos gaivinimo tarybos parengtomis naujausiomis naujagimio gaivinimo gairėmis; atnaujinti ir tobulinti vaikų skubią pagalbą teikiančių medicinos darbuotojų žinias ir įgūdžius, būtinus teikiant komandinę skubiąją pagalbą įvairaus amžiaus vaikams pagal Lietuvoje ir Europoje galiojančius pagalbos protokolus. Kursų turinys: Skubi pagalba naujagimiams: Specializuoto naujagimio gaivinimo tikslas ir uždaviniai. Naujagimio  gaivinimą reglamentuojantys teisės aktai Lietuvoje, Europoje, pasaulyje. Statistiniai duomenys. Bendra apžvalga ir gaivinimo principai. Naujagimio gaivinimo

thumb-icon

Paliatyvioji pagalba suaugusiesiems ir vaikams

Paliatyvioji pagalba – paciento, sergančio pavojinga gyvybei, nepagydoma, progresuojančia liga, ir jo artimųjų gyvenimo kokybės gerinimo priemonės, lengvinančios kančias, padedančios spręsti kitas fizines, psichosocialines ir dvasines problemas. Jos tikslas teikti geriausią gyvenimo kokybę, kokia galima tuo laikotarpiu.

Šiandieninė paliatyvioji priežiūra teikiama nuo

thumb-icon

Paliatyviosios pagalbos teikimo žinių atnaujinimas

Paliatyvioji pagalba – paciento, sergančio pavojinga gyvybei, nepagydoma, progresuojančia liga, ir jo artimųjų gyvenimo kokybės gerinimo priemonės, lengvinančios kančias, padedančios spręsti kitas fizines, psichosocialines ir dvasines problemas. Jos tikslas teikti geriausią gyvenimo kokybę, kokia galima tuo laikotarpiu.

Paliatyviosios pagalbos paslaugas pagal

thumb-icon

Naujagimio gaivinimas

Gimstant naujagimiui, jo organizme vyksta sudėtingi fiziologiniai pokyčiai. Daugumai naujagimių gimimo metu neprireikia jokios medicininės pagalbos, tačiau apie 10 % – reikia nedidelės apimties gaivinimo veiksmų, ir apie 1 % visų naujagimių tenka taikyti didelės apimties gaivinimą. Gerai pasiruošęs medicinos personalas ir darnus komandinis darbas yra svarbiausi veiksniai, lemiantys gaivinimo sėkmę.

Šios mokymo programos paskirtis – suteikti gimdymo palatose dirbančiam medicinos personalui teorinių žinių ir praktinių įgūdžių apie specializuotą naujagimio gaivinimą, remiantis Europos gaivinimo tarybos parengtomis

thumb-icon

Naujagimių būklės stabilizavimas ir paruošimas transportavimui

Dauguma naujagimių, gimstančių gimdymo stacionare, yra sveiki. Ligoninių, kuriose vyksta gimdymas, personalas turi būti pasiruošęs atpažinti galimas naujagimių problemas, mokėti laiku ir efektyviai stabilizuoti paciento būklę, kol atvyks pervežimo komanda.

thumb-icon

Enterinė ir parenterinė mityba

Praeito amžiaus 8-tame dešimtmetyje jau buvo žinoma, kad namų parenterinės mitybos terapijos taikymas gelbsti gyvybes net kritinių būklių metu ligoniams su žarnyno nepakankamumu. Tinkamai taikomos namų enterinės mitybos terapijos pagalba palaikoma ta pati

thumb-icon

Enterinė ir parenterinė mitybos terapija namuose

Tinkamai taikomos namų enterinės mitybos terapijos pagalba palaikoma ta pati mitybos terapijos kokybė kaip ir ligoninėje tam, kad pagerinti ligonio mitybos būklę, sumažinti su liga susijusių komplikacijų skaičių, skatinti ligonio žarnyno

thumb-icon

Enterinės ir parenterinės mitybos terapijos naujienos

Praeito amžiaus 8-tame dešimtmetyje jau buvo žinoma, kad namų parenterinės mitybos terapijos taikymas gelbsti gyvybes net kritinių būklių metu ligoniams su žarnyno nepakankamumu

thumb-icon

Geriatrijos pagrindai

Visuomenei senstant iškyla aktualus iššūkis užtikrinti vyresnio amžiaus asmenų, sveiką nepriklausomą senėjimą siekiant sumažinti neigiamą sveikatos sutrikimų poveikį gyvenimo kokybei, savarankiškumui, darbingumui.

Lietuvoje trūkstant geriatrų. 2014 m. sausio 28 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakyme Nr.V-129 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-117 “Dėl geriatrijos profilio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų ir bazinės kainos patvirtinimo”

thumb-icon

Bendravimo su pacientais įgūdžių tobulinimas

Mokymų programa patvirtinta LR Sveikatos apsaugos ministerijos – gydytojams, slaugytojams įskaitomos kvalifikacijos tobulinimosi valandos ( 16 ak. val) dėl licencijos pratęsimo.

Seminaro metu sužinosite, kaip kalbėtis ir elgtis su pacientais, kad jie sugrįžtų ir jus rekomenduotų kaip profesionalų, patikimą specialistą.

Seminaro turinys:

 • Aptarnavimo samprata

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Darbuotojų sveikata viena svarbiausių sąlygų gamybos produktyvumui ir ekonominiam vystymuisi užtikrinti. Privalomas profilaktinis sveikatos tikrinimas – vienas patikimiausių būdų užbėgti už akių profesinėms ligoms bei išvengti nelaimingų atsitikimų darbe. Darbuotojų, kurie dirba darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika, sveikata priimant į darbą, dirbant ir pakeitus darbą ar darbovietę, tikrinama periodiškai, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro

thumb-icon

Infekcijų kontrolės reikalavimų taikymas odontologinėje praktikoje

Mokymų programa suderinta su LR Sveikatos apsaugos ministerija ir patvirtinta odontologų rūmuose – išklausius mokymus dalyviams užskaitomos 8 kvalifikacijos tobulinimosi valandos.

Seminaro metu sužinosite, kaip įgyvendinti infekcijų kontrolės procedūras bei vykdyti infekcijų profilaktiką odontologijos įstaig

Gero aptarnavimo odontologijos įstaigoje dėsniai

Seminaro metu sužinosite, kaip kalbėtis ir elgtis su pacientais, kad jie sugrįžtų ir jus rekomenduotų kaip profesionalų, patikimą specialistą.

Seminaro turinys:

 • Aptarnavimo samprata. Kas yra geras aptarnavimas? Kodėl pacientai prisiriša prie savo odontologo?

thumb-icon

Pagalbos aukštos savižudybės rizikos pacientams pagrindai

Kursų programa patvirtinta LR Sveikatos apsaugos ministerijos.

Mokymo tikslas:

Atnaujinti kursų dalyvių žinias: apie savižudybės rizikos veiksnius ir rizikos vertinimą, praktinius pagalbos teikimo ketinantiems nusižudyti, mėginusiems nusižudyti, nusižudžiusiųjų artimiesiems principus.

thumb-icon

Gydytojo pagalba aukštos savižudybės rizikos pacientams

Kursų programa patvirtinta LR Sveikatos apsaugos ministerijos.

Mokymo tikslas

Atnaujinti kursų dalyvių žinias: apie savižudybės rizikos veiksnius ir rizikos vertinimą, pagalbos teikimo ketinantiems nusižudyti, mėginusiems nusižudyti, nusižudžiusiųjų artimiesiems principus.

Agresyvaus ir smurtinio elgesio profesionalus valdymas, taikant teorinius ir praktinius (bendravimo, fizinės kontrolės) metodus

Kursų programa patvirtinta LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų priežiūros departamento (programos kodas SD20160034).

Mokymo tikslas

Supažindinti su profesionaliu agresyvaus ir smurtinio elgesio valdymu, naudojant efektyvius bendravimo ir saugios fizinės kontrolės metodus, bei jų taikymu profesinėje veikloje.

Mokymo turinys

 • Asmeninės saugumo technikos.

Skubios medicinos pagalbos suaugusiems ir vaikams kursai “Šiuolaikinė kritinių būklių medicina”

Kiekvienas medicinos gydytojas turi išmanyti organizmo kritinių būklių ir apsinuodijimų etiologiją, patofiziologiją, diagnostiką, gydymo ir profilaktikos principus, mokėti diagnozuoti ir gydyti pagrindines kritines būkles – įvairios etiologijos šoką, ūminį kvėpavimo nepakankamumą, sunkią traumą, komą, įvertinti kritiškai sunkių pacientų būklę, gyvybinių funkcijų sutrikimų sunkumą, mokėti teikti būtinąją pagalbą.

Tikslai: 

thumb-icon

Šiuolaikinė specializuota reanimacinė pagalba

Mokymo tikslas

Supažindinti dalyvius su teoriniais specialaus gaivinimo principais paskaitų metu. Išmokyti atpažinti mechaninės širdies veiklos sustojimo priežastis ir jas gydyti. Išmokyti praktiškai atlikti gaivinimą pratybų metu naudojant specialias priemones. Kiekvienas dalyvis po mokymų supranta savarankiškumo, skubumo, teisingos veiksmų sekos svarbą specialaus gaivinimo, anafilaksinio šoko, miokardo ar smegenų infarkto metu.

Mokymo turinys

Paskaitos:

thumb-icon

Pradinio gaivinimo įgūdžiai ir automatinė išorinė defibriliacija

Mokymo tikslas

Supažindinti dalyvius su teoriniais pradinio gaivinimo principais. Išmokyti praktiškai atlikti pradinį gaivinimą pratybų metu. Kiekvienas dalyvis po mokymų supranta savarankiškumo, skubumo, teisingos veiksmų sekos svarbą pradinio gaivinimo metu.

Mokymo turinys

Paskaitos:

 • Nukentėjusiojo būklės įvertinimas.

thumb-icon

Slaugos psichologija: krizių valdymas

Mokymo tikslas

Suvokti, kas yra stresas ir krizė slaugytojų darbe, išmokti, kaip pajusti ir kontroliuoti savo mintis, tam, kad net ir sudėtingiausiose situacijose išliktumėte ramūs, kaip sukurti harmoningą ir atvirą atmosferą, tiek kolektyve, tiek pacientų palatoje.

Mokymo turinys

Slaugos psichologija: krizių valdymas

• Kaip valdomas stresas dirbant su sudėtingais pacientais?

Psichoterapijos įvadas slaugos personalui

Mokymo tikslas

Pateikti biologinės pakraipos psichoanalitinį požiūrį į psichiką, paremtą asmens raida, struktūra ir funkcionavimu, supažindinti su psichoterapiniais tyrimo bei supratimo pagrindais, interakcinio, intersubjektyvaus poveikio elementais. Atskleisti psichikos funkcionavimo dinaminius aspektus, psichologines gynybas, vidinį priežastingumą. Parodyti psichoterapinio poveikio galimybes ir ribotumus. Suteikti praktinių žinių bendraujant su pacientu.

Mokymo turinys

thumb-icon

Psichoterapijos pagrindai gydytojams

Mokymo tikslas

Pateikti biologinės pakraipos psichoanalitinį požiūrį į psichiką, paremtą asmens raida, struktūra ir funkcionavimu, supažindinti su psichoterapiniais tyrimo bei supratimo pagrindais, interakcinio, intersubjektyvaus poveikio elementais. Atskleisti psichikos funkcionavimo dinaminius aspektus, psichologines gynybas, vidinį priežastingumą. Parodyti psichoterapinio poveikio galimybes ir ribotumus. Suteikti  praktinių žinių bendraujant su pacientu.

thumb-icon

Psichologinė pagalba sau: savęs pažinimas ir stresų valdymas slaugant sunkius bei mirštančius ligonius

Mokymo tikslas

Supažindinti dalyvius su organizmo reakcijomis į stresą, fiziologija, kognityvinių procesų svarbą streso metu, streso mažinimo galimybėmis bei priemonėmis. Supažindinti su stresinės situacijos ir streso valdymo priemonėmis, emocijų valdymo technika. Suformuoti pradinių mokėjimų pagrindus bei išlavinti slaugytojų įgūdžius teikiant psichologinę pagalbą sau: stresų įvardinimas, supratimas ir išsilaisvinimas, vaizduotės pratimai, bendradarbiavimas su kolegomis, laikantis vieningo požiūrio į sunkiai sergančiuosius ligonius.

thumb-icon

Konfliktai slaugytojos darbe: konfliktų susidarymo priežastys, pasekmės, prevencija, sprendimo būdai. Kūrybiškas problemų sprendimas

Mokymo tikslas

tobulinti dalyvių įgūdžius tokiose srityse, kaip emocinis intelektas, kitų įtakojimas, konfliktų valdymas, pokyčių valdymas. Konfliktų prevencijos bei susidarymo ypatumų tyrimas.

Mokymo turinys

Konfliktai slaugytojos darbe – konfliktų priežastys ir valdymas

 • Kokie galimi kūrybingi konfliktų valdymo metodai dirbant medicininį darbą?

Bendravimo ir bendradarbiavimo su kolegomis ir pacientais psichologiniai ypatumai. Sveiko psichologinio mikroklimato kūrimas

Mokymo tikslas

Suformuoti konkrečiai grupei aktualaus bendradarbiavimo apibrėžimą – sveiką darbinį mikroklimatą. Mokymo metu bus keičiamos dalyvių nuostatos į save, kolegas, ligonius.

Mokymo turinys

 • Kiekviena darbuotojų grupė identifikuoja ir suformuluoja, kas jiems yra efektyvus bendradarbiavimas – tokiu būdu kiekviena kompanija gali kurtis ir stiprinti individualų „bendradarbiavimą“ kompanijoje;
 • Mokymo metu dėmesys kreipiamas į tuos bendradarbiavimo įgūdžius, kurie atskirai grupei yra labiausiai aktualūs ir reikalingi, t.y. mokymo programa lengvai transformuojama ir pritaikoma pagal konkrečius dalyvių poreikius;

Supervizijos mokymai (psichoterapijos mokymai)

Mokymo tikslas

Pagilinti psichoterapijos žinias, išmokti spręsti konfliktines ir sudėtingas situacijas skyriuose (tarp kolegų ir pacientų).

Mokymo turinys

 • Įgūdžių tobulinimas.
 • Kaip patarti kolegoms sudėtingais atvejais bei komplikuotose situacijose

thumb-icon

Medicininė etika ir žmogiškieji santykiai

Mokymo tikslas

Suteikti teorinių medicinos etikos žinių, formuoti praktinius įgūdžius, sudaryti prielaidas netinkamos praktikos apraiškų šalinimui bei progresyvių nuostatų taikymui bendraujant su psichikos pacientais; suteikti galimybę naujai pažvelgti bei įvertinti nusistovėjusią sveikatos priežiūros paslaugų teikimo praktiką, kartu numatant būtinumą ją keisti žmogiškųjų santykių stiprinimo linkme.

thumb-icon

Sveikatos priežiūros teisinė bazė, pacientų teisės

Tikslinė dalyvių grupė: medicinos gydytojai (visos kvalifikacijos), bendrosios praktikos slaugytojai (visos kvalifikacijos).

Numatomi tobulinimosi rezultatai

Dalyviai žinos pagrindines pacientų teises ir numatomą teisinę atsakomybę už šių teisių pažeidimus.

thumb-icon

Pacientų aptarnavimas

Mokymo tikslas

Ne tik teoriškai, bet ir savo širdimi bei protu suvokti, kas yra kokybiškas pacientų aptarnavimas ir kaip būtent toks aptarnavimas gali padidinti jų darbo efektyvumą bei pasitenkinimą atliekamu darbu.

Mokymo turinys

 • Paciento aptarnavimo kokybė – kas tai?
 • Kaip elgiasi pacientas, kai jiems nepatinka aptarnavimas ir kaip to išvengti?

thumb-icon

Medicinos informacijos paieška elektroniniuose medicinos informacijos šaltiniuose

Tikslinė dalyvių grupė: medicinos gydytojai (visos kvalifikacijos), bendrosios praktikos slaugytojai (visos kvalifikacijos).

Numatomi tobulinimosi rezultatai

 • Dalyviai žinos pagrindinius medikams bei pacientams skirtus informacijos šaltinius,
 • Įgys paieškos formavimo bei vykdymo gebėjimus.
 • Išmoks naudotis keletu paieškos įrankių, kurie suteikia galimybę, kuo tiksliau atlikti paiešką rūpimais klausimais.
 • Įgyti įgūdžiai leis nepasiklysti informacijos gausoje bei leis įvertinti informacijos patikimumą.

Anglų kalbos mokymo kursai, pritaikant specifinį veiklos žodyną

Mokymo tikslas

Tobulinti specifinės srities anglų kalbos žinias bei įgūdžius. Dalyviai, dirbdami slaugos administratoriais, slaugos koordinatoriais ir slaugos konsultantais, po mokymų geriau sugebės organizuoti šiuolaikinę slaugos praktiką.

Mokymo turinys

Siūlomi kalbos mokymai nuo pradedančiųjų lygio iki pažengusiųjų lygio ir šnekamosios bei rašomosios kalbos mokymuose šiose ir kitose (priklausomai nuo Užsakovo poreikių) srityse: