Visi kursai

Agresyvaus ir smurtinio elgesio profesionalus valdymas, taikant teorinius ir praktinius (bendravimo, fizinės kontrolės) metodus

Kursų programa patvirtinta LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų priežiūros departamento (programos kodas SD20160034).

Mokymo tikslas

Supažindinti su profesionaliu agresyvaus ir smurtinio elgesio valdymu, naudojant efektyvius bendravimo ir saugios fizinės kontrolės metodus, bei jų taikymu profesinėje veikloje.

Mokymo turinys

 • Asmeninės saugumo technikos.
 • Nepageidaujamų įvykių (atvejų) analizė.
 • Agresijos ir smurto valdymas
 • Bendravimo modeliai.
 • Smurtinio elgesio prevencinė programa.
 • Dviejų žmonių saugumo technikos. Trijų žmonių saugumo technikos.
 • Saugi darbo aplinka (darbo vieta).
 • Po įvykio suteikiama pagalba aukoms.

Mokymo metodika

Teorinė mokymų dalis (paskaitos) sudaro 23 proc., situacijų analizė (nepageidaujamų įvykių – atvejų analizė) 14 proc., fizinės saugumo technikos 63 proc. visos programos. Fizinių technikų mokymas parengtas principu nuo paprasčiausių vis sudėtingėjant. Pirmųjų technikų principai yra taikomi ir sekančioms. Norint pasiekti efektyvų žinių įsisavinimą fizinių technikų mokymas kaitaliojamas su teorinėmis dalimis ir atvejų analize. Dalyviai pailsi nuo fizinės veiklos ir yra išlaikomas dalyvių darbingumas.

Nauda

 • Laiku atpažins ažituotą elgesį ir agresyvaus elgesio pirmuosius signalus ir profesionaliai reaguojant neleis pasireikšti smurtiniam elgesiui.
 • Įgis daugiau pozityvaus bendravimo įgūdžių darbui su agresyviais pacientais.
 • Žinos apie asmens saugumą ir saugų pasitraukimą iš pavojingos situacijos.
 • Žinos apie komandines saugumo technikas ir saugios darbo aplinkos principus.
 • Turės asmeninių saugumo technikų įgūdžius.
 • Turės trijų žmonių saugumo technikų įgūdžius ir, esant reikalui, mokės profesionaliai mobilizuoti agresorių
 • Žinos apie po įvykio suteikiamą pagalbą aukoms.

Tikslinė grupė: medicinos gydytojai (visos kvalifikacijos), bendrosios praktikos slaugytojai  (visos kvalifikacijos), socialiniai darbuotojai

Kurso trukmė vienai grupei – 16 ak. val.

Daugiau informacijos apie kursus teikiama tel. +370 636 16903 arba el.paštu info@evsgroup.lt