Visi kursai

ASPĮ vadovams – Sveikatos teisės pagrindai

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, filialų ir padalinių vadovai privalo išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą.

Programa parengta pagal Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų privalomojo kvalifikacijos reikalavimus nusako LR Sveikatos apsaugos ministro 2001-05-25 įsakymas Nr. 299. ASPĮ vadovų tobulinimąsi reglamentuojančiame 2015-05-29 įsakyme Nr. V-667 nurodytos ir šios tobulinimosi kryptys „2.8.12. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir jo įgyvendinamieji teisės aktai“, „2.8.3.  Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas“.

Tinkamai organizuoti sveikatos priežiūros įstaigos darbą ir išvengti pacientų teisių pažeidimų galima tik žinant šias teises. Pacientų teisės ir atsakomybė už jų pažeidimus reglamentuojamos skirtinguose teisės aktuose.  

 Tikslas: pagilinti žinias darbo teisės ir pacientų teisių srityje.

Kursuose dalyviai:

  • sužinos apie pasikeitimus, susijusius su įstatyminiu darbo santykių reglamentavimu;
  • įgis praktinių gebėjimų efektyviai taikyti darbo kodekso nuostatas individualiuose ir kolektyviniuose darbo santykiuose;
  • susipažins su pagrindiniais sveikatos sistemą reglamentuojančiais teisės aktais, jų praktiniu įgyvendinimu;
  • susipažins su pacientų teisių ir pareigų turiniu, jų įgyvendinimu, paslaugų teikimo procese;
  • susipažins su praktiniais konfliktų sveikatos sistemoje sprendimo būdais bei priemonėmis jų išvengiant;
  • įgis žinių apie korupcijos prevencijos priemonių sveikatos sistemoje įgyvendinimą.

Tikslinė grupė: asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, filialų vadovai, padalinių vadovai, sveikatos vadybininkai.

Kursų trukmė: 24 ak. val.

Kursų programa yra suderinta su LR sveikatos apsaugos ministerija – baigus kursus vadovams užskaitomos kvalifikacijos tobulinimosi valandos.

Daugiau informacijos apie kursus teikiama tel. : +370 636 16903 arba el. paštu: info@evsgroup.lt