Visi kursai

ASPĮ vadovams – Žmogiškųjų išteklių valdymas

Programa parengta pagal Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų privalomojo kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašą (LR Sveikatos apsaugos ministro 2015-05-29 įsakymas Nr. V-667).

Ši programa vystytų sveikatos sistemos įstaigų vadovų administracinius bei lyderystės įgūdžius, suteiktų aktualiausių teorinių ir praktinių vadybos žinių, būtinų sėkmingam sveikatos apsaugos institucijų veiklos organizavimui ir valdymui, paskatintų tolimesnį savęs pažinimą, vadovų darbinę motyvaciją, ugdytų kryptingą, aktyvią ir sėkmingą vadovo asmenybę. Institucijos vadovo sprendimų efektyvumą bei asmenybės poveikį personalui lemia ne jo charizma, profesinė galia ar asmenybės statusas jo veiklos sistemoje, bet jo paties sisteminio mąstymo ir strateginio valdymo, taktinio ir operatyvinio administravimo, procesų ir komunikacijos valdymo įgūdžiai, gebėjimai tinkamai pasirinkti vadovavimo stilių konkrečioje situacijoje, kuriant reiklią rezultatams, pozityvią ir motyvuotą darbo aplinką savo žmonėms.

Ši mokymo programa savo dėmesį sutelkia į efektyvaus vadovo elgsenos įgūdžių ugdymą nuolatinių pokyčių aplinkoje, praktinį konkretaus pokyčio įgyvendinimo modeliavimą – nuo idėjos iki siektino rezultato įvertinimo, nuo pokyčio schemos kūrimo iki žmonių įtraukimo, konkrečių pokyčio užduočių jiems delegavimo, motyvacijos stiprinimo ir natūralaus pasipriešinimo įveikimo.

Tikslas: Tobulinti esamų/potencialių vadovų institucinio administravimo įgūdžius. Sisteminiu būdu ir per trumpą laiko tarpą suteikti aktualiausių teorinių ir praktinių žmogiškųjų išteklių valdymo žinių ir įgūdžių:

  • kaip nuolatinių sisteminių pokyčių aplinkoje priimti argumentuotus sprendimus;
  • kaip prasmingai pasirinkti optimaliausius vadovavimo stilius skirtingose vadybinėse situacijose;
  • kaip pozityviai valdyti personalo motyvaciją ir būti žmones įkvepiančiu vadovu;
  • kaip pasiekti brandaus komandinio darbo;
  • kaip sukurti ir valdyti efektyvios komunikacijos sistemą įstaigoje;
  • kaip daryti poveikį institucijos įvaizdžiui viešojoje erdvėje.

Tikslinė grupė: asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, filialų vadovai, padalinių vadovai, sveikatos vadybininkai.

Kursų trukmė: 24 ak. val.

Kursų programa yra suderinta su LR sveikatos apsaugos ministerija – baigus kursus vadovams užskaitomos kvalifikacijos tobulinimosi valandos.

Daugiau informacijos apie kursus teikiama tel. +370 636 16903 arba el. paštu info@evsgroup.lt