Visi kursai

Geriatrijos pagrindai

Visuomenei senstant iškyla aktualus iššūkis užtikrinti vyresnio amžiaus asmenų, sveiką nepriklausomą senėjimą siekiant sumažinti neigiamą sveikatos sutrikimų poveikį gyvenimo kokybei, savarankiškumui, darbingumui.

Lietuvoje trūkstant geriatrų. 2014 m. sausio 28 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakyme Nr.V-129 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-117 “Dėl geriatrijos profilio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų ir bazinės kainos patvirtinimo” pakeitimo” numatyta, kad “geriatrijos skyriuose gali dirbti gydytojai, įgiję gydytojo geriatro profesinę kvalifikaciją, arba vidaus ligų gydytojai, baigę ne trumpesnius kaip 72 akademinių valandų geriatrijos profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus”.

72 ak.val. geriatrijos profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymų  programa patvirtinta LR Sveikatos apsaugos ministerijos.

Tikslai: 

Gydytojams neturintiems geriatro kvalifikacijos suteikti naujausias geriatrijos praktikai reikalingas žinias, o turintiems geriatrijos kvalifikaciją atnaujinti žinias.

Dalyviai po mokymų:

  • Išmanys sveiko gyvenimo būdo senyvame amžiuje principus.
  • Žinos pagyvenusių žmonių susirgimų eigos ir diagnostikos ypatumus.
  • Išmanys kardiovaskulinės sistemos sutrikimus senyvame amžiuje.
  • Žinos pagyvenusių žmonių slaugos principus.
  • Žinos apie dažniausias onkologines ligas senyvame amžiuje.
  • Žinos geriatrinės farmokoterapijos ypatumus.
  • Mokės įvertinti pagyvenusių žmonių ikioperacinię būklę ir galimas komplikacijas po operacijos.
  • Susipažins su senų žmonių reabilitacijos ypatumais.

Sėkmingai išklausę šią mokymų programą dalyviai galės dirbti geriatrijos paslaugas teikiančiuose skyriuose ir kabinetuose.

Tikslinė dalyvių grupė: medicinos gydytojai (visos kvalifikacijos).

Kursų trukmė: 72 ak. val.

Daugiau informacijos apie kursus teikiama tel. +370 636 16903 arba el. paštu info@evsgroup.lt