Visi kursai

Kokybės vadyba sveikatos sistemoje: teorija ir praktika II dalis “Sveikatos priežiūros įstaigų kokybės vadybos sistema. Kokybės vadybos principų diegimas”. Kursai audito vadovams

Auditus, gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai, turintys ne tik reikiamų žinių ir patirties darbinėje veikloje, bet ir mokantys tinkamai atlikti auditus. Kvalifikacinius reikalavimus medicininio audito grupės vadovui ir auditoriams nusako LR Sveikatos apsaugos ministro 2015-06-29 įsakymas Nr. V-810 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-338 “dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo” pakeitimo”. Sveikatos priežiūros įstaigų audito darbuotojai turi žinoti rizikas, neatitikčių, nepageidaujamų įvykių, koregavimo ir prevencinių veiksmų valdymo pagrindus bei specifiką sveikatos sistemos įstaigoje. Europos standartizavimo organizacija yra parengusi standartą sveikatos sistemai EN 15224:2012 “Sveikatos priežiūros paslaugos. Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai pagal EN ISO 9001:…”. Šis standartas 2012 m. pabaigoje perimtas ir galioja Lietuvoje. Šio standarto reikalavimai ir jų įgyvendinimo priemonės rekomenduojamos žinoti Lietuvos sveikatos sistemos darbuotojams.

Mokymo programa skirta suteikti medicininio audito vadovams ir auditoriams žinias ir įgūdžius, reikalingus užtikrinant, palaikant bei gerinant įstaigos veiklos kokybę, atliekant vidaus medicininius auditus bei užtikrinant kitas jiems teisės aktuose pavestas funkcijas. Įgytos žinios galės būti panaudojamos praktinėje veikloje nuolat gerinant teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

Kursų tikslas:

  • Dalyviai susipažins su nauju požiūriu į kokybės vadybą, visuotinę kokybės vadybą, kokybės principų, lyderystės, klinikinės rizikos valdymo pagrindų taikymo specifika sveikatos priežiūros įstaigose;
  • Išmoks nustatyti įstaigos kokybės politiką, procesus, rengti kokybės vadybos sistemos planus, nustatyti įstaigos veiklos kokybės rodiklius, juos kontroliuoti ir taikyti veiklai gerinti;
  • Išmoks registruoti ir valdyti nepageidaujamus įvykius, kitas veikloje nustatytas neatitiktis, nustatyti ir atlikti prevencinius bei korekcinius veiksmus.

Tikslinė dalyvių grupė: audito vadovai

Kursų trukmė: 24 ak. val.

Kursų programa suderinta su LR Sveikatos apsaugos ministerija.

Daugiau informacijos apie kursus teikiama tel.: +370 636 16903 arba el. paštu: info@evsgroup.lt