Visi kursai

Konfliktai slaugytojos darbe: konfliktų susidarymo priežastys, pasekmės, prevencija, sprendimo būdai. Kūrybiškas problemų sprendimas

Mokymo tikslas

tobulinti dalyvių įgūdžius tokiose srityse, kaip emocinis intelektas, kitų įtakojimas, konfliktų valdymas, pokyčių valdymas. Konfliktų prevencijos bei susidarymo ypatumų tyrimas.

Mokymo turinys

Konfliktai slaugytojos darbe – konfliktų priežastys ir valdymas

 • Kokie galimi kūrybingi konfliktų valdymo metodai dirbant medicininį darbą?
 • Iš kur kyla konfliktai ligoninėse?
 • Kokios yra konfliktų priežastys ir jų tipai?
 • Kaip valdyti konfliktus kylančius tarp darbuotojų ir pacientų?
 • Kaip valdyti konfliktu iškilusius tarp pacientų?
 • Kaip valdyti tarpasmeninius, darbinius konfliktus?
 • Kokios yra galimos ir labiausiai rekomenduojamos konfliktų valdymo schemos?
 • Kokias strategijas geriausia taikyti dirbant su sunkiais pacientais?

Konfliktai slaugytojos darbe – konfliktų pasekmės

 • Kokią žalą ar naudą gali atnešti konflikto pasekmės?
 • Kaip atskirti ar šiame konflikte man reikia dalyvauti, ar ne?
 • Kaip emociškai neperdegti darbe?
 • Kaip neparsinešti pacientų problemų ir nelaimių namo?
 • Kaip išvengti emocinio nejautrumo dirbant su pacientais?
 • Kaip susitvarkyti su pacientų nerimu ir reiklumu?
 • Kaip rasti balansą, tarp sveiko jautrumo ir visiškos apatijos?
 • Kaip sužinoti ir nusistatyti savo asmenybės ribas?

Konfliktai slaugytojos darbe – konfliktų prevencija

 • Kaip išvengti nereikalingų konfliktų su kolegomis?
 • Kaip teigiamai nusiteikti gavus neplaninį ligonį?
 • Kaip neįšaukti konfliktų su pacientais ir tarp jų?
 • Kaip neperduoti kolektyvo nesklandumų ir konfliktų pacientams?
 • Kas yra empatija ir pagarba pacientui? Kaip tuo pasinaudoti?
 • Kaip sukurti sveiką atmosferą kolektyve?
 • Kas yra agresija ir autoagresija. Kaip šios būsenos pasireiškia gyvenime, emociškai sunkiose bendravimo situacijose?

Mokymo metodika

Mokymų metu teorinė dalis derinama su praktiniais užsiėmimais, kurie ne tik iliustruoja teorinę medžiagą, bet ir leidžia patiems dalyviams pajusti psichologinio konflikto „anatomiją“. Problemų kūrybiškos sprendimo gairės.

Nauda

Dalyviai išmoks suprasti efektyvios vidinės ir išorinės komunikacijos kertinius tikslus;
Geriau matys save, taip kaip juos mato kiti dalykinėje aplinkoje; 
Įgys didesnį lankstumą elgsenos su kitais būduose; 
Mokės valdyti sudėtingas situacijas, susijusias su potencialiais konfliktais; 
Suvoks taikaus bendravimo ir bendradarbiavimo principus, gebės surasti abiem konfliktuojančiom pusėm priimtinus sprendimus.

Minimali mokymo trukmė vienai grupei – 24 ak. val

Daugiau informacijos apie kursus tel. +370 636 16903 arba el. paštu info@evsgroup.lt