Visi kursai

Medicininė etika ir žmogiškieji santykiai

Mokymo tikslas

Suteikti teorinių medicinos etikos žinių, formuoti praktinius įgūdžius, sudaryti prielaidas netinkamos praktikos apraiškų šalinimui bei progresyvių nuostatų taikymui bendraujant su psichikos pacientais; suteikti galimybę naujai pažvelgti bei įvertinti nusistovėjusią sveikatos priežiūros paslaugų teikimo praktiką, kartu numatant būtinumą ją keisti žmogiškųjų santykių stiprinimo linkme.

Mokymo turinys

  • Medicininės etikos samprata ir principai.
  • Atskiros medicininės etikos rūšys, jų turinio analizė.
  • Nacionaliniai medicininės etikos standartai, jų taikymas praktikoje.
  • Pagrindiniai slaugos etikos principai pagal MN 20: 1994, taip pat MN 53:2005 „Gydytojas psichiatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“.
  • Tarptautiniai medicininės etikos standartai, jų taikymas Lietuvoje.
  • Slaugos etikos rūšys pagal Tarptautinės slaugytojų tarybos standartus.
  • Tarptautinis slaugų etikos kodeksas (1953 San Paulas Brazilijoje, 1965 Frankfurtas Vokietijoje, 1982 Ženeva Austrijoje).
  • Europos medicinos kodeksas.
  • Tarptautinis medicinos etikos kodeksas.
  • Medicinos personalo ir paciento žmogiškųjų santykių stiprinimas per alternatyvias konfliktų nagrinėjimo procedūras.

Mokymo metodika

Teoriniai daliai demonstruoti naudojama Microsoft Power Point programa, provokuojamos seminaro dalyvių diskusijos, užduodamos praktinės užduotys, skirstymas į grupes ir savarankiškas darbas juose. Nuorodos į šaltinius savišvietai.

Rekomenduojama mokymo trukmė vienai grupei – nuo 8 ak. val.

Daugiau informacijos apie kursus tel. +370 636 16903 arba el. paštu info@evsgreoup.lt