Medicininė etika ir žmogiškieji santykiai

Mokymo tikslas

Suteikti teorinių medicinos etikos žinių, formuoti praktinius įgūdžius, sudaryti prielaidas netinkamos praktikos apraiškų šalinimui bei progresyvių nuostatų taikymui bendraujant su psichikos pacientais; suteikti galimybę naujai pažvelgti bei įvertinti nusistovėjusią sveikatos priežiūros paslaugų teikimo praktiką, kartu numatant būtinumą ją keisti žmogiškųjų santykių stiprinimo linkme.

Mokymo turinys

  • Medicininės etikos samprata ir principai.
  • Atskiros medicininės etikos rūšys, jų turinio analizė.
  • Nacionaliniai medicininės etikos standartai, jų taikymas praktikoje.
  • Pagrindiniai slaugos etikos principai pagal MN 20: 1994, taip pat MN 53:2005 „Gydytojas psichiatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“.
  • Tarptautiniai medicininės etikos standartai, jų taikymas Lietuvoje.
  • Slaugos etikos rūšys pagal Tarptautinės slaugytojų tarybos standartus.
  • Tarptautinis slaugų etikos kodeksas (1953 San Paulas Brazilijoje, 1965 Frankfurtas Vokietijoje, 1982 Ženeva Austrijoje).
  • Europos medicinos kodeksas.
  • Tarptautinis medicinos etikos kodeksas.
  • Medicinos personalo ir paciento žmogiškųjų santykių stiprinimas per alternatyvias konfliktų nagrinėjimo procedūras.

Mokymo metodika

Teoriniai daliai demonstruoti naudojama Microsoft Power Point programa, provokuojamos seminaro dalyvių diskusijos, užduodamos praktinės užduotys, skirstymas į grupes ir savarankiškas darbas juose. Nuorodos į šaltinius savišvietai.

Rekomenduojama mokymo trukmė vienai grupei – nuo 8 ak. val.

Daugiau informacijos apie kursus tel. +370 636 16903 arba el. paštu info@evsgreoup.lt

Print Friendly, PDF & Email