Visi kursai

Medicinos informacijos paieška elektroniniuose medicinos informacijos šaltiniuose

Tikslinė dalyvių grupė: medicinos gydytojai (visos kvalifikacijos), bendrosios praktikos slaugytojai (visos kvalifikacijos).

Numatomi tobulinimosi rezultatai

  • Dalyviai žinos pagrindinius medikams bei pacientams skirtus informacijos šaltinius,
  • Įgys paieškos formavimo bei vykdymo gebėjimus.
  • Išmoks naudotis keletu paieškos įrankių, kurie suteikia galimybę, kuo tiksliau atlikti paiešką rūpimais klausimais.
  • Įgyti įgūdžiai leis nepasiklysti informacijos gausoje bei leis įvertinti informacijos patikimumą.

Mokymo turinys

  • Informacija ir komunikacija. Paieškos planavimo bei strategijos bendrieji principai. Informacijos vertimo kriterijai
  • Medicinos Informacijos paieška PubMed (Medline) duomenų bazėje
  • Įrodymais pagrįsta medicina (ĮPM)
  • Evidence Based Medicine (EBM)
  • Katalogai, kiti naudingi informacijos šaltiniai internete: LIBIS katalogas, LMB katalogas, LABT katalogas, PSO katalogas, LMB tinklalapis, NLM tinklalapis bei duomenų bazės, žodynai, elektroniniai vertėjai.

Mokymų metodika

Teorinė informacija  perteikiama paskaitos forma. Kiekvienas kursų dalyvis turės kompiuterizuotą su internetiniu ryšiu darbo vietą. Ugdomi gebėjimai teisingai suformuluoti klinikinį klausimą, pasirinkti teisingus paieškos terminus, pasirinkti informacijos šaltinius, įvertinti gautus paieškos rezultatus. Užduotys parengtos su detaliais atsakymais, todėl dalyviai žinias įtvirtinti bei toliau stiprinti įgytus gebėjimus, gali namuose kartodami užduotis. Kursų dalyviams nurodomi dėstytojo kontaktai – jie turi galimybę konsultuotis iškilus neaiškumams ir kursams pasibaigus.

Minimali mokymo trukmė vienai grupei –  8 ak. val.

Daugiau informacijos apie kursus tel. +370 636 16903 arba el. paštu info@evsgroup.lt