Visi kursai

Pagalbos aukštos savižudybės rizikos pacientams pagrindai

Kursų programa patvirtinta LR Sveikatos apsaugos ministerijos.

Mokymo tikslas:

Atnaujinti kursų dalyvių žinias: apie savižudybės rizikos veiksnius ir rizikos vertinimą, praktinius pagalbos teikimo ketinantiems nusižudyti, mėginusiems nusižudyti, nusižudžiusiųjų artimiesiems principus.

Mokymo turinys:

  • Įvadas į savižudybių prevenciją; savižudybės rizika.
  • Pirmoji psichologinė pagalba ketinantiems nusižudyti.
  • Pirmoji psichologinė pagalba po mėginimo nusižudyti.
  • Pagalba nusižudžiusiųjų artimiesiems.
  • Informacija apie emocinės ir psichologinės pagalbos galimybes regione.
  • Teikiančiųjų pagalbą rūpinimasis savimi.

Tobulinimosi rezultatai:

Žinios apie savižudybės riziką ir jos vertinimą bei pagalbos esant aukštai savižudybės rizikai teikimo įgūdžiai bus suteikti remiantis naujausių mokslinių tyrimų rezultatais. Susipažinę su kursų medžiaga kursų dalyviai žinos pagrindinius savižudybės rizikos veiksnius bei pavojaus ženklus, gebės tinkamai įvertinti savižudybės riziką, turės žinių bei praktinių įgūdžių, kaip suteikti pirmąją pagalbą ketinantiems bei mėginusiems nusižudyti, supras kontakto su šia pacientų grupe ypatumus. Taip pat turės žinių bei praktinių įgūdžių, kaip megzti kontaktą bei teikti pagalbą pacientams, išgyvenantiems gedulą po artimojo savižudybės.

Tikslinė grupė: medicinos gydytojai (visos kvalifikacijos), bendrosios praktikos slaugytojai  (visos kvalifikacijos).

Kurso trukmė vienai grupei – 16 ak. val.

Daugiau informacijos apie kursus teikiama tel. +370 636 16903 arba el.paštu info@evsgroup.lt