Visi kursai

Pradinio gaivinimo įgūdžiai ir automatinė išorinė defibriliacija

Mokymo tikslas

Supažindinti dalyvius su teoriniais pradinio gaivinimo principais. Išmokyti praktiškai atlikti pradinį gaivinimą pratybų metu. Kiekvienas dalyvis po mokymų supranta savarankiškumo, skubumo, teisingos veiksmų sekos svarbą pradinio gaivinimo metu.

Mokymo turinys

Paskaitos:

 • Nukentėjusiojo būklės įvertinimas.
 • Gaivinimo organizavimo principai.
 • Kvėpavimo takų atvėrimo būdai. Dirbtinis kvėpavimas burna į burną.
 • Išorinis širdies masažas.                                       
 • Automatinis išorinis defibriliatorius. Gaivinimas naudojant automatinį išorinį defibriliatorių.
 • Pirma pagalba užspringus.

Pratybos:

 • Išorinio širdies masažo, kvėpavimo takų atvėrimo ir dirbtinio kvėpavimo technikų įvaldymas.
 • Širdies sustojimo atvejo simuliacija.
 • Užspringimo atvejo simuliacija.
 • Gaivinimas naudojant automatinį išorinį defibriliatorių.
 • Padarytų ir galimų klaidų aptarimas.

Mokymo metodika

Pagrindinė informacija, kuri pateikiama mokymuose atitinka 2005 metais ERC (Europos gaivinimo tarybos) išleistas rekomendacijas. Paskaitų metu pateikiamos esminės teorinės pradinio gaivinimo žinios. Pratybų metu išmokstama praktinių pradinio gaivinimo principų. Muliažų, kitų priemonių pagalba pasiruošiama gaivinimui širdies ir kvėpavimo sustojimo atveju už gydymo įstaigos ribų ir pradiniam gaivinimui gydymo įstaigoje. Pratybų ir paskaitų metu ugdomi individualaus ir komandinio gaivinimo įgūdžiai.

Informacija paskaitų ir pratybų metu pateikiama skaidrių pagalba. Skaidrėse pateikiama informacija naudojama kaip padalomoji medžiaga kursų metu. Paskaitų ir pratybų metu nagrinėjamos mokymų metu pasitaikiusios klaidos, nagrinėjami kiti su gaivinimu, intensyvia terapija susiję klausimai.

Minimali mokymo trukmė vienai grupei – nuo 8 ak. val.

Daugiau informacijos apie kursus tel. +370 636 16903 arba el. paštu info@evsgroup.lt