Visi kursai

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Darbuotojų sveikata viena svarbiausių sąlygų gamybos produktyvumui ir ekonominiam vystymuisi užtikrinti. Privalomas profilaktinis sveikatos tikrinimas – vienas patikimiausių būdų užbėgti už akių profesinėms ligoms bei išvengti nelaimingų atsitikimų darbe. Darbuotojų, kurie dirba darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika, sveikata priimant į darbą, dirbant ir pakeitus darbą ar darbovietę, tikrinama periodiškai, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d., įsakymu Nr. V-1072 „Dėl Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „ Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo“. Remiantis šiuo teisės aktu privalomus profilaktinius sveikatos tikrinimus gali atlikti šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai, kurie yra išklausę ne mažiau 36 val. darbo medicinos kursą, kurio programa suderinta su LR SAM, arba darbo medicinos gydytojas, privalomai arba prireikus konsultuodamiesi su kitų profesinių kvalifikacijų gydytojais ir skirdami privalomus arba kitus tyrimus – esant indikacijų.

Tikslas: gydytojų kompetencijos didinimas darbo medicinos srityje.

Dalyviai mokymų metu patobulins žinias apie profilaktinius sveikatos tikrinimus bei šiuos tikrinimus reglamentuojančius teisės aktus. Pagilins gebėjimus įvertinti, ar įsidarbinantys asmenys ir darbuotojai gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis galimos profesinės rizikos sąlygomis, ar efektyvios taikytos profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės. Susipažins su Higienos instituto pateiktomis metodinėmis rekomendacijomis, skirtomis sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose atliekami darbuotojų profilaktiniai sveikatos tikrinimai, bei gydytojams, kurie patys atlieka arba konsultuoja atliekant darbuotojų profilaktinius sveikatos tikrinimus. Leidinyje pateikta medžiaga – naudinga darbdaviams bei įmonių specialistams atsakingiems už darbuotojų profilaktinių sveikatos tikrinimų organizavimą.

Tikslinė dalyvių grupė: šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai

Trukmė – 36 ak.val.

Kursų programa patvirtinta LR Sveikatos apsaugos ministerijos. Išklausę šiuos kursus šeimos gydytojai turės galimybę atlikti profilaktinius sveikatos tikrinimus.

Daugiau informacijos apie kursus teikiama tel.:+370 636 16903 arba el. paštu: info@evsgroup.lt