Visi kursai

Psichologinė pagalba sau: savęs pažinimas ir stresų valdymas slaugant sunkius bei mirštančius ligonius

Mokymo tikslas

Supažindinti dalyvius su organizmo reakcijomis į stresą, fiziologija, kognityvinių procesų svarbą streso metu, streso mažinimo galimybėmis bei priemonėmis. Supažindinti su stresinės situacijos ir streso valdymo priemonėmis, emocijų valdymo technika. Suformuoti pradinių mokėjimų pagrindus bei išlavinti slaugytojų įgūdžius teikiant psichologinę pagalbą sau: stresų įvardinimas, supratimas ir išsilaisvinimas, vaizduotės pratimai, bendradarbiavimas su kolegomis, laikantis vieningo požiūrio į sunkiai sergančiuosius ligonius.

Mokymo turinys

  • Skirtingų psichologijos mokyklų asmenybės suvokimai. Asmenybės struktūra.
  • Nuo ko priklauso žmogaus reakciją į aplinką/stresą ir/ar aplinkoje esančius stresorius;
  • Dėl ko skirtingi žmonės, toje pačioje situacijoje elgiasi skirtingai;
  • Darbuotojo emocinė kompetencija: skirtingo elgesio tipo žmonių pažinimas, savęs pažinimas ir kitų pažinimas, savęs ir kitų valdymas; savo jausmų ir emocijų sudėtingose bendravimo su mirštančiu ar sunkiai sergančiu ligoniu bei jo artimaisiais analizė, supratimas, jausmų bei emocijų įvardinimas.
  • Asmeninių emocijų valdymo technikos;
  • Asmeninės ir tarpasmeninės streso valdymo priemonės: stresų įvardinimas, supratimas ir išsilaisvinimas, vaizduotės pratimai, bendradarbiavimas su kolegomis, laikantis vieningo požiūrio į sunkiai sergančiuosius ligonius;
  • Minčių valdymo technikos realiose kasdieninėse situacijose;
  • Atsipalaidavimo, kvėpavimo, vaizduotės lavinimo pratimai.

Mokymo metodika

Stresinių situacijų darbe ir asmeniniame gyvenime analizė; introspekcija; asmeninių ir tarpasmeninių streso valdymo žingsnių įsisavinimas; praktinis streso valdymo technikų įvaldymas; psichinės reguliacijos metodikos.

Mokymo rezultatai

Mokymo metu įgyjamos žinios ir įgūdžiai, kurie naudingi siekiant efektyviai valdyti save stresinėse situacijose: savyje ir kituose kylančių emocijų atpažinimas; stresinės būsenos požymių ir organizmo reakcijų į stresą supratimas.

Minimali mokymo trukmė vienai grupei – 24 ak. val.

Daugiau informacijos apie kursus tel. +370 636 16903 arba el. paštu info@evsgroup.lt