Visi kursai

Psichoterapijos įvadas slaugos personalui

Mokymo tikslas

Pateikti biologinės pakraipos psichoanalitinį požiūrį į psichiką, paremtą asmens raida, struktūra ir funkcionavimu, supažindinti su psichoterapiniais tyrimo bei supratimo pagrindais, interakcinio, intersubjektyvaus poveikio elementais. Atskleisti psichikos funkcionavimo dinaminius aspektus, psichologines gynybas, vidinį priežastingumą. Parodyti psichoterapinio poveikio galimybes ir ribotumus. Suteikti praktinių žinių bendraujant su pacientu.

Mokymo turinys

  • Psichoterapijos pagrindai.
  • Pagrindinės psichoterapijos kryptys, jų praktinis pritaikymas stacionare (greta – aplinkos terapija, muzikos, meno, šokio, biblioterapija).
  • Asmenybės struktūros supratimas ir jo sąsaja su psichoterapijos teorijomis.
  • Raidos psichologija ir jos sąsajos su asmenybės stiliais bei sutrikimais.
  • Vaikų ir paauglių psichoterapija.
  • Asmenybės sutrikimas (jų esmė bei pasireiškimas, bendri gydymo principai, būdingi gynybos mechanizmai).
  • Asmenybės sutrikimai, narcistinio tipo asmenybė, ribinio tipo asmenybė, kiti sunkūs asmenybės sutrikimai.
  • Hospitalizacija asmenybės sutrikimų atvejais bei terapijos ypatumai stacionare, personalui kylantys sunkumai.
  • Psichikos sutrikimai: psichozės, depresija (manija, savižudybės), krizės iki stacionaro ir jame, tvarkymasis su jomis, įvairios nerimo apraiškos, psichosomatiniai sutrikimai, valgymo sutrikimai, priklausomybės.
  • Terapinė bendruomenė (agresija stacionare, jos priežastys bei tvarkymasis su ja; santykiai stacionare psichoterapiniu požiūriu: pacientai ir personalas; gydytojai ir slaugytojos; psichiatrai ir psichologai).

Mokymo metodika

Programa paremta paskaitomis ir praktiniais užsiėmimais. Atskiroms nuoseklia tvarka dėstomoms temoms numatytos 20 paskaitų po dvi akademines valandas. Kiekvienai temai papildomai skiriamos dvi praktinio darbo valandos – diskusijoms, klinikinių atvejų aptarimui, iliustracinės medžiagos (knygų, straipsnių, filmuotos medžiagos) nagrinėjimui.

Rekomenduojama mokymo trukmė vienai grupei – 80 ak. val.

Daugiau informacijos apie kursus tel. +370 636 16903 arba el.paštu info@evsgroup.lt