Visi kursai

Skubios medicinos pagalbos suaugusiems ir vaikams kursai “Šiuolaikinė kritinių būklių medicina”

Kiekvienas medicinos gydytojas turi išmanyti organizmo kritinių būklių ir apsinuodijimų etiologiją, patofiziologiją, diagnostiką, gydymo ir profilaktikos principus, mokėti diagnozuoti ir gydyti pagrindines kritines būkles – įvairios etiologijos šoką, ūminį kvėpavimo nepakankamumą, sunkią traumą, komą, įvertinti kritiškai sunkių pacientų būklę, gyvybinių funkcijų sutrikimų sunkumą, mokėti teikti būtinąją pagalbą.

Tikslai: 

Atnaujinti kursų dalyvių žinias apie pagrindinių kritinių būklių etiologiją, patofiziologiją, diagnostikos ir gydymo profilaktikos principus

Tobulinimo rezultatai: 

Kritinių būklių žinios ir praktiniai įgūdžiai bus atnaujinti vadovaujantis naujausiai kritinių būklių diagnostikos, gydymo bei profilaktikos pasiekimais. Įsisavinus šios tobulinimo programos medžiagą medicinos gydytojas arba bendrosios praktikos slaugytojas gebės atpažinti kritinę būklę, atskirti kritines būkles viena nuo kitos. patobulins savo kritinių būklių gydymo bei slaugos žinias, savo praktinius veiksmus gaivinimo, kvėpavimo takų atvėrimo metu.

Mokymuose įgytos žinios bus panaudojamos kasdieniame darbe ir visada teikiant pirmąją medicinos pagalbą. Gebės pritaikyti naujausius šių būklių gydymo principus praktikoje.

Tikslinė dalyvių grupė: medicinos gydytojai (visos kvalifikacijos), bendrosios praktikos slaugytojai (visos kvalifikacijos).

Kursų trukmė: 36 ak. val.

Daugiau informacijos apie kursus teikiama tel. +370 636 16903 arba el. paštu info@evsgroup.lt