Visi kursai

Šiuolaikinė specializuota reanimacinė pagalba

Mokymo tikslas

Supažindinti dalyvius su teoriniais specialaus gaivinimo principais paskaitų metu. Išmokyti atpažinti mechaninės širdies veiklos sustojimo priežastis ir jas gydyti. Išmokyti praktiškai atlikti gaivinimą pratybų metu naudojant specialias priemones. Kiekvienas dalyvis po mokymų supranta savarankiškumo, skubumo, teisingos veiksmų sekos svarbą specialaus gaivinimo, anafilaksinio šoko, miokardo ar smegenų infarkto metu.

Mokymo turinys

Paskaitos:

 • Specialieji kvėpavimo takų atvėrimo ir palaikymo būdai.
 • Vaistai naudojami gaivinant.
 • Širdies sustojimo mechanizmai.
 • Asistolija. Gaivinimas esant asistolijai.
 • Skilvelių virpėjimas/skilvelinė tachikardija be pulso. Gaivinimas esant skilvelių virpėjimui ar skilvelinei tachikardijai be pulso.
 • Elektromechaninė disociacija. Elektromechaninės disociacijos priežastys (6 H; 6 T). Gaivinimas, esant elektromechaninei disociacijai.
 • Gaivinimo rezultatai ir komplikacijos.
 • Anafilaksinis šokas. Gydymo principai.
 • Pirma pagalba įvykus galvos smegenų ir miokardo infarktams.

Pratybos:

 • Išorinio širdies masažo, kvėpavimo takų atvėrimo ir dirbtinio kvėpavimo technikų įvaldymas naudojant specialias priemones;
 • Širdies sustojimo ligoninėje simuliacija esant asistolijai, skilvelių virpėjimui/skilvelinei tachikardijai be pulso.
 • Padarytų ir galimų klaidų aptarimas.

Testas

Mokymo metodika

Pagrindinė informacija, kuri pateikiama mokymuose atitinka 2005 metais ERC (Europos gaivinimo tarybos) išleistas rekomendacijas. Paskaitų metu pateikiamos esminės teorinės specialaus gaivinimo žinios. Pratybų metu išmokstama praktinių specialaus gaivinimo principų. Muliažų, kitų priemonių pagalba pasiruošiama gaivinimui širdies ir kvėpavimo sustojimo atveju gydymo įstaigoje.  Pratybų ir paskaitų metu ugdomi individualaus ir komandinio gaivinimo įgūdžiai.

Paskaitų ir pratybų metu skaidrėse pateikiama informacija naudojama kaip padalomoji medžiaga kursų metu. Paskaitų ir pratybų metu nagrinėjamos mokymų metu pasitaikiusios klaidos, nagrinėjami kiti su gaivinimu, intensyvia terapija susiję klausimai.

Kursų pabaigoje atliekamas testas, įvertinant kursų klausytojų žinias.

Mokymo trukmė vienai grupei – 24 ak.val.

Daugiau informacijos apie kursus tel. +370 636 16903 arba el. paštu info@evsgroup.lt