Visi kursai

Slaugos proceso kokybės valdymas

Medicina ir slauga yra viena seniausių profesijų žmonijos istorijoje. Slaugos praktika atsirado ir formavosi jau priešistoriniais laikais. Slauga atsirado anksčiau negu medicina, bet pastarajai tobulėjant buvo glaudžiai su ja susijusi. Slauga yra toks pat svarbus sveikatos priežiūros procesas, kaip diagnostika, gydymas ir reabilitacija.

Slaugos proceso kokybės valdymas aprėpia slaugos proceso sampratą, sąvokas, teisinį reglamentavimą, įskaitant slaugos paslaugų teikimo tvarkos reikalavimus.

Tikslai:

 1. Padėti dalyviams susiformuoti į įstaigos tikslus, pacientus ir jų slaugos problemų sprendimą orientuotos planingos veiklos organizavimo modelį, atitinkantį slaugos praktiką ir formaliuosius standarto LST EN 15224:2017 „Kokybės vadybos sistemos. EN ISO 9001:2015 taikymas sveikatos priežiūrai“ reikalavimus.
 2. Pateikti slaugos proceso tikslų užsibrėžimo, rodiklių nustatymo ir jų stebėsenos rekomendacijas.
 3. Pateikti slaugos kokybės plano rengimo rekomendacijas.
 4. Supažindinti su slaugos proceso vadybos aprašo struktūra ir reikalavimais, paskatinti pasirengti šį aprašą įstaigoje, tuo įvykdant sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. V-680 reikalavimus.
 5. Pateikti slaugos proceso ir slaugos paslaugų rizikos valdymo rekomendacijas.

Tikslinė dalyvių grupė: slaugos administratoriai, bendrosios praktikos slaugytojai (visos kvalifikacijos), išplėstinės praktikos slaugytojai.

Tobulinimo rezultatai

Išklausę šią programą mokymų dalyviai:

 • žinos slaugos proceso vadybos reikalavimus;
 • bus motyvuoti slaugos strategiją integruoti į įstaigos strategiją ir kokybės politiką;
 • gebės nustatyti slaugos proceso tikslus ir deleguoti atsakomybę;
 • įgis proceso rizikos valdymo žinių;
 • išmoks parengti slaugos proceso kokybės planą;
 • būdami motyvuoti valdyti slaugos procesą, gebės parengti slaugos proceso vadybos aprašą pagal LST EN 15224:2017 „Kokybės vadybos sistemos. EN ISO 9001:2015 taikymas sveikatos priežiūrai“.

16 ak.val. „Slaugos proceso kokybės valdymas“ profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymų programa patvirtinta LR Sveikatos apsaugos ministerijos.

Kursų trukmė: 16 ak. val.

Daugiau informacijos apie kursus teikiama tel. +370 636 16903 arba el.paštu info@evsgroup.lt