Pakeitimai dėl profesinės kvalifikacijos tobulinimo

Remiantis naujausiais LR sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintais pakeitimais, „Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos informuoja, kad asmens sveikatos priežiūros specialistai, vykdydami pareigą atsiskaitomuoju laikotarpiu tobulinti savo profesinę kvalifikaciją, turės tobulintis ir privalomosiomis temomis.“ Viena iš jų – „Racionalus antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimas ir vartojimas.“*

EVS Group kartu su profesionale lektore Greta Vizuje, organizuoja mokymus įvairių sričių medicinos specialistams antibiotikų skyrimo ir vartojimo tema. Mokymų metu dalyviai įgis žinias apie bakterijų atsparumo antibiotikams priežastis ir antimikrobinio atsparumo aktualumą, tobulins žinias apie antibiotikų veikimo spektrą ir jų parinkimą racionaliai antimikrobinei terapijai.

Mokymų trukmė – 8 ak.val. Kvalifikacijos suteikiams patvirtintas LR sveikatos apsaugos ministerijos. Pirmieji mokymai vyks jau 2020 m. gruodžio mėnesį.

Artimiausius renginius galite rasti: https://evsgroup.lt/artimiausi-renginiai/

* V-2446 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-398 „Dėl Li… (e-tar.lt)