Paslauga asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (ASPĮ).

  • nepriklausomas medicininių kokybės vadybos dokumentų esamos būklės įvertinimas (auditas) pagal aktualius LR galiojančius teisės aktų reikalavimus;
  • rekomendacijos dėl medicininių kokybės vadybos dokumentų atnaujinimo;
  • medicininių kokybės vadybos sistemos dokumentų (įskaitant medicininius procesus) nuolatinė priežiūra pagal aktualius ir atsinaujinančius LR teisės aktus.

Investavome į specializuoto programinio sprendimo sukūrimą, kurio pagalba paslauga teikiama operatyviai ir tiksliai, prižiūrima kvalifikuotų medicinos ir teisės sričių specialistų ir bendradarbiaujant su ASPĮ atstovu.

Sprendimas padeda tiek privačioms, tiek valstybinėms sveikatos priežiūros įstaigoms taupyti resursus, išlaikant nuolat aktualią medicininę kokybės vadybos dokumentaciją, atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus.