Metodinės rekomendacijos „Profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai“

UAB „EVS Group“ organizuoja kursus medikams „Profilaktiniai sveikatos tikrinimai“. Kursų metu yra pristatomos 2015 m. gruodžio 30 d. Higienos instituto specialistų pateiktos metodinės rekomendacijos „Profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai“. Leidinyje pateikiamos aktualios organizacinio pobūdžio rekomendacijos ir sveikatos tikrinimo schemos. Rekomendacijos skirtos sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose atliekami  profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai, ir gydytojams, kurie patys atlieka arba konsultuoja atliekant  profilaktinius darbuotojų sveikatos tikrinimus. Leidinyje pateikta medžiaga–naudinga darbdaviams ir įmonių specialistams, atsakingiems už profilaktinių sveikatos tikrinimų organizavimą. Rekomendacijas galite atsisiųsti apsilankę puslapyje.