Naujiena mūsų mokymų sferoje

Naujiena mūsų mokymų sferoje – mokymai „Hospitalinės infekcijos ir jų valdymo bendrieji principai“.

Didelis hospitalinių infekcijų dažnis rodo nekokybišką sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, todėl norint išvengti HI reikia užtikrinti greitą prevencinių, kontrolės ir terapinių priemonių organizavimą, būtina hospitalinių infekcijų kontrolė ir epidemiologinę priežiūrą.

Trys lektorės – Dr. Rolanda Valintėlienė, Prof. Ligita Jančorienė, Dr. Greta Vizujė – susibūrė vesti mokymus: „Hospitalinės infekcijos ir jų valdymo bendrieji principai“ pagal Ministro įsakymo Nr. V-1110 pakeitimą.

Mokymai skirti: infekcijų kontrolės gydytojams, infekcijų kontrolės specialistams, infekcijų kontrolės gydytojų ir specialistų padėjėjams, už hospitalinių infekcijų valdymą atsakingiems sveikatos priežiūros įstaigose dirbantiems asmenims, ASPĮ skyrių vadovams,  medicinos gydytojams (visos specializacijos), ASPĮ ir skyriaus vyriausiesiems slaugos administratoriams – slaugytojams (visos specializacijos) ir akušeriams.

Mokymų trukmė: 40 val.

Primename, kad pagal Ministro įsakymo Nr. V-1110 pakeitimą, nuo 2022 m. sausio 1 d. infekcijų kontrolės gydytoju gali dirbti asmuo, baigęs universitetines medicinos krypties studijas (tarp jų baigęs studijas iki 1996 m. pagal higienos, sanitarijos, higienos –epidemiologijos programas) ir ne mažiau kaip 80 val. trukmės hospitalinių infekcijų kontrolės (valdymo) mokymus (kursus, seminarus, stažuotes pagal su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija suderintas programas arba organizuotus užsienyje) bei turintis infekcijų kontrolės specialisto funkcijoms vykdyti reikalingas kompetencijas.

Mokymai „Hospitalinės infekcijos ir jų valdymo bendrieji principai“ vyks š.m birželio birželio 22, 23, 29, 30 d. liepos 1 d. Daugiau informacijos apie mokymus rasite: https://evsgroup.lt/produktas/hospitalines-infekcijos-ir-ju-valdymo-bendrieji-principai/