Liepos 25-29 d.

Laisvų vietų: 25

36 val.

290€

Nuotoliniai mokymai

Visi renginiai

Darbuotojų sveikata yra svarbiausia sąlyga gamybos produktyvumui ir ekonominiam vystymuisi užtikrinti. Sveikas darbuotojas – puikiai atliekamo darbo garantas. Privalomasis profilaktinis sveikatos tikrinimas – vienas patikimiausių būdų užbėgti už akių profesinėms ligoms bei išvengti nelaimingų atsitikimų darbe.

Nuotoliniai kvalifikacijos kėlimo mokymai: „Profilaktiniai sveikatos tikrinimai“. 

Tikslinė dalyvių grupė: šeimos gydytojai, darbo medicinos gydytojai.

Kvalifikacijos suteikimas: patvirtinta LR Sveikatos apsaugos ministerijos.

Mokymų tikslas: gydytojų kompetencijos didinimas darbo medicinos srityje.

Tobulinimo rezultatai: Dalyviai mokymų metu patobulins žinias apie profilaktinius sveikatos tikrinimus, siekiant apsaugoti įsidarbinančių asmenų ir darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio, išvengti traumų ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo, išvengti ar kuo anksčiau diagnozuoti profesines ligas, pagilins gebėjimus įvertinti, ar įsidarbinantys asmenys ir darbuotojai gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis galimos profesinės rizikos sąlygomis, ar efektyvios taikytos profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės, pagilins žinias apie profilaktinius tikrinimus reglamentuojančius teisės aktus.

Mokymų temos: 

 • Darbo medicina, jos pagrindiniai uždaviniai, istorija. Profesinės ligos Lietuvoje. Su darbu susijusios ligos.
 • Rizika, pagrindiniai rizikos vertinimo principai. Cheminiai, fizikiniai, ergonominiai, biologiniai, psichosocialiniai veiksniai darbo aplinkoje.
 • Privalomo sveikatos tikrinimo tvarka, paskirtis, rūšys, apmokėjimo tvarka, medicininės dokumentacijos pildymas. Profilaktinių sveikatos tikrinimų atlikimo teisiniai pagrindai.
 • Ligos ir sveikatos problemos, dėl kurių draudžiama dirbti profesinės rizikos sąlygomis. Dirbančiųjų pavojingus darbus sveikatos tikrinimas.
 • Dirbančiųjų cheminių veiksnių poveikyje sveikatos tikrinimas (į ką atkreiptinas dėmesys, galimi profesiniai pažeidimai, jų profilaktika).
 • Dirbančiųjų biologinių veiksnių poveikyje sveikatos tikrinimas (į ką atkreiptinas dėmesys, galimi profesiniai pažeidimai, jų profilaktika).
 • Dirbančiųjų fizikinių veiksnių poveikyje sveikatos tikrinimas (į ką atkreiptinas dėmesys, galimi profesiniai pažeidimai, jų profilaktika).
 • Dirbančiųjų ergonominių veiksnių poveikyje, tikrinimas (į ką atkreiptinas dėmesys, galimi profesiniai pakenkimai, jų profilaktika).
 • Dirbančiųjų psichosocialinių veiksnių poveikyje sveikatos tikrinimas (į ką atkreiptinas dėmesys, galimi profesiniai pažeidimai, jų profilaktika).
 • Darbuotojų, susijusių su geležinkelio eismu, profilaktinis sveikatos tikrinimas.
 • Vykstančiųjų į užsienį sveikatos tikrinimas. Norinčių tapti globėjais sveikatos tikrinimas.
 • Norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą sveikatos tikrinimas.
 • Vairuotojų sveikatos tikrinimas.
 • Darbuotojų, kuriuos privalu tikrinti dėl užkrečiamųjų ligų, profilaktinis sveikatos tikrinimas. Specifinių darbuotojų grupių sveikatos tikrinimas. Stojančiųjų į profesines mokyklas ir įdarbinamų nepilnamečių sveikatos tikrinimas. Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimas.
 • Advokatų ir jų padėjėjų sveikatos tikrinimas. Vidaus reikalų sistemos, muitinės, STT pareigūnų, teisėjų ir aviatorių sveikatos tikrinimo tvarka. Jūrininkų ir laivavedžių sveikatos tikrinimo tvarka. Gydytojų, norinčių gauti licenciją, sveikatos tikrinimo tvarka.
 • Darbingumo lygio, neįgalumo ir specialiųjų poreikių nustatymo tvarka, apžvalga. Teisės aktai. Siuntimų rengimas į NDNT. Pildymo rekomendacijos. Pasitaikančios klaidos. Duomenų ESPBI IS vaidmuo nustatant darbingumo ir neįgalumo lygį, specialiuosius poreikius. Medicininių duomenų teisingumas ir pagrįstumas. Pakartotinio vertinimo ypatumai.

Mokymų trukmė: 36 val.

Mokymų data: 2022 m. liepos 25-29 d.

Mokymų laikas: 10:00 - 16:00 val.

Mokymų lektorė:

UAB InMedica klinikos darbo medicinos gydytoja Evelina Antanėlė.

Mokymų kaina: 290 €*

*Likus 3 dienoms iki mokymų pradžios, kursų kaina kils.

Mokymai vyks nuotoliniu būdu („ZOOM“ platformoje).

Registracija


#1 Dalyvis

Pirkėjo duomenys

Pažymėkite, ar norite gauti naujienas Jūsų nurodytu el.paštu apie kitus „EVS Group“ organizuojamus mokymus.

Jūsų užsakymas


Produktas Suma
Profilaktiniai sveikatos tikrinimai  × 1 290,00
Suma 290,00
Viso 290,00
Galutinė mokama suma €290
 • Pasirinkite mokėjimo būdą Paysera svetainėje

  Informuojame, kad sąskaitos informacijos ir mokėjimo inicijavimo paslaugas Jums suteiks Paysera vadovaudamasi šių paslaugų teikimo taisyklėmis. Tęsdami apmokėjimą patvirtinate, kad sutinkate su šių paslaugų suteikimu ir jų teikimo sąlygomis.