Psichologijos/Bendrųjų įgūdžių mokymai

Mokymo tikslas

Ne tik teoriškai, bet ir savo širdimi bei protu suvokti, kas yra kokybiškas pacientų aptarnavimas ir kaip būtent toks aptarnavimas gali padidinti jų darbo efektyvumą bei pasitenkinimą atliekamu darbu.

Mokymo turinys

 • Paciento aptarnavimo kokybė – kas tai?
 • Kaip elgiasi pacientas, kai jiems nepatinka aptarnavimas ir kaip to išvengti?
 • Tai, be ko neįmanomas paciento pasitenkinimas.
 • Aktyvaus klausymo įgūdžiai – kaip suprasti pacientą?
 • Tipinės bendravimo klaidos. Jų analizė;
 • Pokalbio pabaiga – kaip palikti gerą įspūdį pacientui?
 • Konfliktinių situacijų sprendimas – kaip elgtis su nepatenkintu pacientu?
 • Informacinių klientų duomenų bazių sudarymo ypatumai.

Mokymo metodika

Mokymų metu kuriamos simuliacinės situacijos, atspindinčios pacientų aptarnavimo realybę. Dalyviai, atsidūrę tokiose situacijose, išbando ir įvertina savo įgūdžius, o tuomet gali juos tobulinti ir realiai naudoti praktikoje. Pateikta informacija aptariama su dalyviais, daug diskutuojama. Dalyviai dirba individualiai ir grupėse. Visa tai padeda lengviau įsisavinti gautas žinias ir jas efektyviai panaudoti įvairiose situacijose darbe.

Mokymo rezultatai

Tikimasi pagerinti programos dalyvių aptarnavimo įgūdžius, suteikti organizacijai papildomus konkurencinius pranašumus, suteikiant klientams aukšto kokybinio lygio aptarnavimą. Šie mokymai padeda išvengti beprasmiškų klaidų, padidinti patenkintų pacientų skaičių, o tai daro teigiamą įtaką organizacijos įvaizdžiui ir darbuotojų pasitenkinimą darbu.

Minimali mokymo trukmė vienai grupei – nuo 8 ak. val.

Daugiau informacijos apie kursus tel. +370 636 16903 arba el.paštu info@evsgroup.lt

 

Mokymo tikslas

Suvokti, kas yra stresas ir krizė slaugytojų darbe, išmokti, kaip pajusti ir kontroliuoti savo mintis, tam, kad net ir sudėtingiausiose situacijose išliktumėte ramūs, kaip sukurti harmoningą ir atvirą atmosferą, tiek kolektyve, tiek pacientų palatoje.

Mokymo turinys

Slaugos psichologija: krizių valdymas

• Kaip valdomas stresas dirbant su sudėtingais pacientais?
• Kokie yra sudėtingų pacientų tipai, bei darbo specifika slaugant ir prižiūrint juos?
• Kaip reguliuoti savo psichologinę įtampą, kai aplinkui vien tik krizės?
• Kas padeda reguliuoti negatyvaus streso ir krizių pasekmes?
• Kaip panaudoti streso energiją, siekiant savų bei komandinių tikslų?
• Kokie yra nuotaikų ir emocijų teoriniai ir praktiniai skirtumai – kodėl tai svarbu dirbant su pacientais?
• Kokios yra impulsyvaus elgesio valdymo metodikos?

Slaugos psichologija – emocinio streso valdymas

• Kaip emociškai pasiruošti darbui su sudėtingais ar mirštančiais pacientais?
• Kaip valdyti vidinį nerimą savyje ir, kaip padėti jį suvaldyti kituose?
• Kaip reaguoti į stresines situacijas, kad darbinis produktyvumas išliktų
• Kaip nuimti įtampą ir nuovargį po intensyvaus naktinio budėjimo?
• Kokie yra praktiniai pratimai emocinio streso valdymui?
• Kaip susitaikyti su netektimi, kuri stipriai palietė ir jus?
• Kaip nepasiduoti momentinėms nuotaikoms ir neišsilieti ant nekalto paciento?

Slaugos psichologija – pagalba krizių metu

• Kaip pranešti emociškai sudėtinga naujieną?
• Kokia yra fizinio kontakto, gestų ir pozų reikšmė?
• Kaip elgtis su žmogumi, kuris ką tik sužinojo skaudžią naujieną?
• Kokios yra nelaimės ir netekties stadijos?
• Kaip informacijos deficitas veikia mūsų emocijas? Kaip to išvengti?
• Koks yra pozityviosios psichologijos poveikis sergantiems ligoniams?
• Koks yra gydytojo žodžio ir vaistų psichologinis poveikis sergančiajam?
• Kaip įtikinti pacientą atlinkti reikiamas procedūras ar gerti išrašytus vaistus?

Mokymo metodika

Impulsyvaus elgesio valdymo metodikos;
Emocinis nuotaikų demonstravimas;
Įtampos bei nuovargio pašalinimo pratimai;
Pozų, gestų, fizinio kontakto reikšmių išaiškinimas.

Mokymo rezultatai

Mokymo metu įgyjamos žinios ir įgūdžiai, kurie naudingi siekiant efektyviai valdyti įvairias krizines situacijas sveikatos priežiūros specifikoje. Mokymo dalyviai jausis užtikrintesni savo veiksmų efektyvumu ir sugebės priimti teisingus sprendimus, leisiančius suvaldyti stresines situacijas.

Minimali mokymo trukmė vienai grupei – 24 ak. val.

Daugiau informacijos apie kursus tel. +370 636 16903 arba el.paštu info@evsgroup.lt

Seminaro metu sužinosite, kaip kalbėtis ir elgtis su pacientais, kad jie sugrįžtų ir jus rekomenduotų kaip profesionalų, patikimą specialistą.

Seminaro turinys:

 • Aptarnavimo samprata. Kas yra geras aptarnavimas? Didžiausios pacientų aptarnavimo klaidos.
 • Kas yra geras gydytojas, slaugytojas? Kokios asmeninės savybės privalomas darbe su pacientais? Ko iš mūsų tikisi pacientas? Pasitikėjimo formavimas. Išskirtinumo ir teigiamo įvaizdžio formavimas.
 • Bendravimo su pacientu svarbūs momentai. Pirmo įspūdžio efektas.  Skirtingi pacientai ir prisiderinimas prie jų. Partnerystės santykių formavimas.
 • Įtaka bendravimo su pacientu metu. Įtakos didinimas- metodai ir technikos. 
 • Sudėtingos situacijos su klientais. Konfliktai, jų sprendimo strategijos. Kada ir kaip prisiimti atsakomybę, negadinant santykių su pacientu ir nežeminant asmeninės savigarbos. Ar klientas visuomet teisus? Kaip atskirti piktnaudžiaujantį pacientą ir kaip su juo elgtis?

 

Seminaro nauda:

 • Dalyviai sužinos kaip elgtis, kalbėtis su pacientais, kad jie sugrįžtų ir rekomenduotų savo gydytoją kaip profesionalų, patikimą specialistą;
 • Išmoks bendrauti su sudėtingais pacientais;
 • Susipažins su įtakos darymo principais;
 • Išmoks kurti pasitikėjimu ir partneryste grįstus santykius su pacientais.

 

Tikslinė grupė: sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, gydytojai, slaugytojai, administratoriai.

Daugiau informacijos apie seminarą teikiama tel. +370 636 16903 arba el. paštu info@evsgroup.lt

Mokymo tikslas

Suformuoti konkrečiai grupei aktualaus bendradarbiavimo apibrėžimą – sveiką darbinį mikroklimatą. Mokymo metu bus keičiamos dalyvių nuostatos į save, kolegas, ligonius.

Mokymo turinys

 • Kiekviena darbuotojų grupė identifikuoja ir suformuluoja, kas jiems yra efektyvus bendradarbiavimas – tokiu būdu kiekviena kompanija gali kurtis ir stiprinti individualų „bendradarbiavimą“ kompanijoje;
 • Mokymo metu dėmesys kreipiamas į tuos bendradarbiavimo įgūdžius, kurie atskirai grupei yra labiausiai aktualūs ir reikalingi, t.y. mokymo programa lengvai transformuojama ir pritaikoma pagal konkrečius dalyvių poreikius;
 • Mokymo metu darbuotojai pasieks konkrečius susitarimus ateities elgsenoms po mokymo bei bus gautas dalyvių psichologinis įsipareigojimas jų laikytis.
 • Praktinių užduočių metu bus išbandomos ir aptariamos konstruktyvaus psichologinio bendradarbiavimo elgsenos, kurios po mokymų lengvai ir patogiai bus taikomos kasdieniniame darbe.

 

Mokymo metodika

Mokymas yra išskirtinai praktiškas. Praktikos ir teorijos santykis 90:10; 
Dalyviai supažindinami su teorine medžiaga ir praktiškai išbando pasiūlytus modelius, technikas bei taktikas; 
Dalyviai įtraukiami į simuliacinių situacijų sprendimą; seminare analizuojamos dalyvių realios darbo situacijos.

Mokymo rezultatai

Po mokymo tikimasi pakeisti dalyvių nuostatas į save, kolegas, ligonius t.y. dalyviai mokės dirbti kartu. Taip pat dalyviai išmoks kaip priimti sprendimus komandoje, kaip rasti bendrus interesus, kurs atvirumo ir pasitikėjimo aplinką darbe, išmoks teisingai suteikti grįžtamąjį ryšį kolegoms ir ligoniams.

Minimali mokymo trukmė vienai grupei – 24 ak. val.

Daugiau informacijos apie kursus tel. +370 636 16903 arba el. paštu info@evsgroup.lt

Mokymo tikslas

tobulinti dalyvių įgūdžius tokiose srityse, kaip emocinis intelektas, kitų įtakojimas, konfliktų valdymas, pokyčių valdymas. Konfliktų prevencijos bei susidarymo ypatumų tyrimas.

Mokymo turinys

Konfliktai slaugytojos darbe – konfliktų priežastys ir valdymas

 • Kokie galimi kūrybingi konfliktų valdymo metodai dirbant medicininį darbą?
 • Iš kur kyla konfliktai ligoninėse?
 • Kokios yra konfliktų priežastys ir jų tipai?
 • Kaip valdyti konfliktus kylančius tarp darbuotojų ir pacientų?
 • Kaip valdyti konfliktu iškilusius tarp pacientų?
 • Kaip valdyti tarpasmeninius, darbinius konfliktus?
 • Kokios yra galimos ir labiausiai rekomenduojamos konfliktų valdymo schemos?
 • Kokias strategijas geriausia taikyti dirbant su sunkiais pacientais?

 

Konfliktai slaugytojos darbe – konfliktų pasekmės

 • Kokią žalą ar naudą gali atnešti konflikto pasekmės?
 • Kaip atskirti ar šiame konflikte man reikia dalyvauti, ar ne?
 • Kaip emociškai neperdegti darbe?
 • Kaip neparsinešti pacientų problemų ir nelaimių namo?
 • Kaip išvengti emocinio nejautrumo dirbant su pacientais?
 • Kaip susitvarkyti su pacientų nerimu ir reiklumu?
 • Kaip rasti balansą, tarp sveiko jautrumo ir visiškos apatijos?
 • Kaip sužinoti ir nusistatyti savo asmenybės ribas?

 

Konfliktai slaugytojos darbe – konfliktų prevencija

 • Kaip išvengti nereikalingų konfliktų su kolegomis?
 • Kaip teigiamai nusiteikti gavus neplaninį ligonį?
 • Kaip neįšaukti konfliktų su pacientais ir tarp jų?
 • Kaip neperduoti kolektyvo nesklandumų ir konfliktų pacientams?
 • Kas yra empatija ir pagarba pacientui? Kaip tuo pasinaudoti?
 • Kaip sukurti sveiką atmosferą kolektyve?
 • Kas yra agresija ir autoagresija. Kaip šios būsenos pasireiškia gyvenime, emociškai sunkiose bendravimo situacijose?

 

Mokymo metodika

Mokymų metu teorinė dalis derinama su praktiniais užsiėmimais, kurie ne tik iliustruoja teorinę medžiagą, bet ir leidžia patiems dalyviams pajusti psichologinio konflikto „anatomiją“. Problemų kūrybiškos sprendimo gairės.

Nauda

Dalyviai išmoks suprasti efektyvios vidinės ir išorinės komunikacijos kertinius tikslus;
Geriau matys save, taip kaip juos mato kiti dalykinėje aplinkoje; 
Įgys didesnį lankstumą elgsenos su kitais būduose; 
Mokės valdyti sudėtingas situacijas, susijusias su potencialiais konfliktais; 
Suvoks taikaus bendravimo ir bendradarbiavimo principus, gebės surasti abiem konfliktuojančiom pusėm priimtinus sprendimus.

Minimali mokymo trukmė vienai grupei – 24 ak. val

Daugiau informacijos apie kursus tel. +370 636 16903 arba el. paštu info@evsgroup.lt

Mokymo tikslas

Pateikti biologinės pakraipos psichoanalitinį požiūrį į psichiką, paremtą asmens raida, struktūra ir funkcionavimu, supažindinti su psichoterapiniais tyrimo bei supratimo pagrindais, interakcinio, intersubjektyvaus poveikio elementais. Atskleisti psichikos funkcionavimo dinaminius aspektus, psichologines gynybas, vidinį priežastingumą. Parodyti psichoterapinio poveikio galimybes ir ribotumus. Suteikti praktinių žinių bendraujant su pacientu.

Mokymo turinys

 • Psichoterapijos pagrindai.
 • Pagrindinės psichoterapijos kryptys, jų praktinis pritaikymas stacionare (greta – aplinkos terapija, muzikos, meno, šokio, biblioterapija).
 • Asmenybės struktūros supratimas ir jo sąsaja su psichoterapijos teorijomis.
 • Raidos psichologija ir jos sąsajos su asmenybės stiliais bei sutrikimais.
 • Vaikų ir paauglių psichoterapija.
 • Asmenybės sutrikimas (jų esmė bei pasireiškimas, bendri gydymo principai, būdingi gynybos mechanizmai).
 • Asmenybės sutrikimai, narcistinio tipo asmenybė, ribinio tipo asmenybė, kiti sunkūs asmenybės sutrikimai.
 • Hospitalizacija asmenybės sutrikimų atvejais bei terapijos ypatumai stacionare, personalui kylantys sunkumai.
 • Psichikos sutrikimai: psichozės, depresija (manija, savižudybės), krizės iki stacionaro ir jame, tvarkymasis su jomis, įvairios nerimo apraiškos, psichosomatiniai sutrikimai, valgymo sutrikimai, priklausomybės.
 • Terapinė bendruomenė (agresija stacionare, jos priežastys bei tvarkymasis su ja; santykiai stacionare psichoterapiniu požiūriu: pacientai ir personalas; gydytojai ir slaugytojos; psichiatrai ir psichologai).

Mokymo metodika

Programa paremta paskaitomis ir praktiniais užsiėmimais. Atskiroms nuoseklia tvarka dėstomoms temoms numatytos 20 paskaitų po dvi akademines valandas. Kiekvienai temai papildomai skiriamos dvi praktinio darbo valandos – diskusijoms, klinikinių atvejų aptarimui, iliustracinės medžiagos (knygų, straipsnių, filmuotos medžiagos) nagrinėjimui.

Rekomenduojama mokymo trukmė vienai grupei – 80 ak. val.

Daugiau informacijos apie kursus tel. +370 636 16903 arba el.paštu info@evsgroup.lt

Mokymo tikslas

Pateikti biologinės pakraipos psichoanalitinį požiūrį į psichiką, paremtą asmens raida, struktūra ir funkcionavimu, supažindinti su psichoterapiniais tyrimo bei supratimo pagrindais, interakcinio, intersubjektyvaus poveikio elementais. Atskleisti psichikos funkcionavimo dinaminius aspektus, psichologines gynybas, vidinį priežastingumą. Parodyti psichoterapinio poveikio galimybes ir ribotumus. Suteikti  praktinių žinių bendraujant su pacientu. 

Mokymo turinys

 • Psichoterapijos kryptys, jų praktinis pritaikymas stacionare (greta – aplinkos terapija, muzikos, meno, šokio, biblioterapija).
 • Asmenybės struktūros supratimas ir jo sąsaja su psichoterapijos teorijomis.
 • Raidos psichologija ir jos sąsajos su asmenybės stiliais bei sutrikimais
 • Atskirai aptariama vaikų ir paauglių psichoterapija.
 • Asmenybės sutrikimas (jų esmė bei pasireiškimas, bendri gydymo principai, būdingi gynybos mechanizmai).
 • Lengvi asmenybės sutrikimai, narcistinio tipo asmenybė, ribinio tipo asmenybė, kiti sunkūs asmenybės sutrikimai.
 • Hospitalizacija asmenybės sutrikimų atvejais bei terapijos ypatumai stacionare, personalui kylantys sunkumai.
 • Atskiri psichikos sutrikimai: psichozės, depresija (manija, savižudybės), krizės iki stacionaro ir jame, tvarkymasis su jomis, įvairios nerimo apraiškos, psichosomatiniai sutrikimai, valgymo sutrikimai, priklausomybės.
 • Terapinė bendruomenė (agresija stacionare, jos priežastys bei tvarkymasis su ja; santykiai stacionare psichoterapiniu požiūriu: pacientai ir personalas; gydytojai ir slaugytojos; psichiatrai ir psichologai). 
 • Grupinė supervizija stacionare, projekcinės identifikacijos ir kontrperkėlimo ypatumai komandiniame darbe.
 • Psichikos traumos: sąvoką, diferencinę diagnostiką, besikartojančius traumos potyrius, bei psichoterapiją.
 • Psichodinaminės diagnostikos esmė (psichodinaminis paciento įvertinimas, jo reikšmė terapijai stacionare bei tolesnėms prognozėms).
 • Palaikomosios ir giluminės psichoterapijos panašumai ir skirtumai, galimybės taikyti stacionare.

 

Mokymo metodika

Programa paremta paskaitomis ir praktiniais užsiėmimais. Atskiroms nuoseklia tvarka dėstomoms temoms numatytos 24 paskaitos po dvi akademines valandas. Kiekvienai temai papildomai skiriamos dvi praktinio darbo valandos – diskusijoms, klinikinių atvejų aptarimui, iliustracinės medžiagos (knygų, straipsnių, filmuotos medžiagos) nagrinėjimui. 

Rekomenduojama mokymo trukmė vienai grupei – 96 ak. val.

Daugiau informacijos apie kursus tel. +370 636 16903 arba el.paštu info@evsgroup.lt

Mokymo tikslas

Supažindinti dalyvius su organizmo reakcijomis į stresą, fiziologija, kognityvinių procesų svarbą streso metu, streso mažinimo galimybėmis bei priemonėmis. Supažindinti su stresinės situacijos ir streso valdymo priemonėmis, emocijų valdymo technika. Suformuoti pradinių mokėjimų pagrindus bei išlavinti slaugytojų įgūdžius teikiant psichologinę pagalbą sau: stresų įvardinimas, supratimas ir išsilaisvinimas, vaizduotės pratimai, bendradarbiavimas su kolegomis, laikantis vieningo požiūrio į sunkiai sergančiuosius ligonius.

Mokymo turinys

 • Skirtingų psichologijos mokyklų asmenybės suvokimai. Asmenybės struktūra.
 • Nuo ko priklauso žmogaus reakciją į aplinką/stresą ir/ar aplinkoje esančius stresorius;
 • Dėl ko skirtingi žmonės, toje pačioje situacijoje elgiasi skirtingai;
 • Darbuotojo emocinė kompetencija: skirtingo elgesio tipo žmonių pažinimas, savęs pažinimas ir kitų pažinimas, savęs ir kitų valdymas; savo jausmų ir emocijų sudėtingose bendravimo su mirštančiu ar sunkiai sergančiu ligoniu bei jo artimaisiais analizė, supratimas, jausmų bei emocijų įvardinimas.
 • Asmeninių emocijų valdymo technikos;
 • Asmeninės ir tarpasmeninės streso valdymo priemonės: stresų įvardinimas, supratimas ir išsilaisvinimas, vaizduotės pratimai, bendradarbiavimas su kolegomis, laikantis vieningo požiūrio į sunkiai sergančiuosius ligonius;
 • Minčių valdymo technikos realiose kasdieninėse situacijose;
 • Atsipalaidavimo, kvėpavimo, vaizduotės lavinimo pratimai.

 

Mokymo metodika

Stresinių situacijų darbe ir asmeniniame gyvenime analizė; introspekcija; asmeninių ir tarpasmeninių streso valdymo žingsnių įsisavinimas; praktinis streso valdymo technikų įvaldymas; psichinės reguliacijos metodikos.

Mokymo rezultatai

Mokymo metu įgyjamos žinios ir įgūdžiai, kurie naudingi siekiant efektyviai valdyti save stresinėse situacijose: savyje ir kituose kylančių emocijų atpažinimas; stresinės būsenos požymių ir organizmo reakcijų į stresą supratimas.

Minimali mokymo trukmė vienai grupei – 24 ak. val.

Daugiau informacijos apie kursus tel. +370 636 16903 arba el. paštu info@evsgroup.lt

Mokymo tikslas

Pagilinti psichoterapijos žinias, išmokti spręsti konfliktines ir sudėtingas situacijas skyriuose (tarp kolegų ir pacientų).

Mokymo turinys

 • Įgūdžių tobulinimas.
 • Kaip patarti kolegoms sudėtingais atvejais bei komplikuotose situacijose, krizės atveju iškilus vidiniams nesutarimams komandoje ar skyriuje?
 • Nagrinėjimas atskira pačių psichoterapeutų pateikiama medžiaga iš praktinio darbo su savo pacientais, iš kolegų supervizijų bei komandinio darbo sunkumai.

 

Mokymo metodika

Dirbama individualiai su atskiru gydytoju. Kiekvienas psichoterapeutas turi 20-ies valandų trukmės supervizijų galimybę, kurios metu pristato medžiagą apie pacientą, ar psichoterapiją komplikuojančias aplinkybes, arba supervizuotus atvejus kartu su supervizoriumi aptaria individualiai rūpimus klausimus.  

Rekomenduojama mokymo trukmė vienai grupei – 20 ak. val.

Daugiau informacijos apie kursus tel. +370 636 16903 arba el. paštu info@evsgroup.lt

Mokymo tikslas

Suteikti teorinių medicinos etikos žinių, formuoti praktinius įgūdžius, sudaryti prielaidas netinkamos praktikos apraiškų šalinimui bei progresyvių nuostatų taikymui bendraujant su psichikos pacientais; suteikti galimybę naujai pažvelgti bei įvertinti nusistovėjusią sveikatos priežiūros paslaugų teikimo praktiką, kartu numatant būtinumą ją keisti žmogiškųjų santykių stiprinimo linkme.

Mokymo turinys

 • Medicininės etikos samprata ir principai.
 • Atskiros medicininės etikos rūšys, jų turinio analizė.
 • Nacionaliniai medicininės etikos standartai, jų taikymas praktikoje.
 • Pagrindiniai slaugos etikos principai pagal MN 20: 1994, taip pat MN 53:2005 „Gydytojas psichiatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“.
 • Tarptautiniai medicininės etikos standartai, jų taikymas Lietuvoje.
 • Slaugos etikos rūšys pagal Tarptautinės slaugytojų tarybos standartus.
 • Tarptautinis slaugų etikos kodeksas (1953 San Paulas Brazilijoje, 1965 Frankfurtas Vokietijoje, 1982 Ženeva Austrijoje).
 • Europos medicinos kodeksas.
 • Tarptautinis medicinos etikos kodeksas.
 • Medicinos personalo ir paciento žmogiškųjų santykių stiprinimas per alternatyvias konfliktų nagrinėjimo procedūras.

 

Mokymo metodika

Teoriniai daliai demonstruoti naudojama Microsoft Power Point programa, provokuojamos seminaro dalyvių diskusijos, užduodamos praktinės užduotys, skirstymas į grupes ir savarankiškas darbas juose. Nuorodos į šaltinius savišvietai.

Rekomenduojama mokymo trukmė vienai grupei – nuo 8 ak. val.

Daugiau informacijos apie kursus tel. +370 636 16903 arba el. paštu info@evsgreoup.lt

Dalyvių registracija