*Atsiradus laisvai vietai į mokymus, su Jumis susisieks įmonės konsultantas

Šiuo metu savižudybių rodiklis Lietuvoje beveik 3 kartus didesnis nei Europos Sąjungos valstybių vidurkis. Nuo savalaikio ir kokybiško psichosocialinio vertinimo gali priklausyti net asmens gyvybė. Todėl psichikos sveikatos priežiūroje dirbantiems specialistams būtina tobulinti senas ir įgyti naujas kompetencijas siekiant kokybiško ir sėkmingo paslaugų įgyvendinimo.

Šiuo tikslu kviečiame sveikatos priežiūros sektoriaus specialistus į mokymus „Psichosocialinio vertinimo organizavimo ir atlikimo mokymai gydytojams psichiatrams, gydytojams vaikų ir paauglių psichiatrams ir medicinos psichologams”.

Mokymų tikslas: suteikti psichiatrams bei medicinos psichologams reikiamų žinių ir įgūdžių organizuoti ir atlikti psichosocialinį vertinimą savižudybės grėsmę išgyvenusiems asmenims.

Tikslinė dalyvių grupė – gydytojai psichiatrai, gydytojai vaikų ir paauglių psichiatrai, medicinos psichologai.

Kvalifikacijos suteikimas: patvirtinta LR Sveikatos apsaugos ministerijos.

Mokymų trukmė: 16 val. 

Daugiau informacijos apie kursus teikiama tel. : +370 636 16903 arba el. paštu: info@evsgroup.lt

Mokymų temos:

  • Galimybės, iššūkiai ir kliūtys teikiant pagalbą savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims.
  • Asmens savižudybės grėsmės nustatymas ir pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims įvykio vietoje organizavimas ir teikimas.
  • Skubios pagalbos savižudybių krizę išgyvenančiam asmeniui asmens sveikatos priežiūros įstaigoje organizavimas ir teikimas.
  • Bendradarbiavimu grįstas santykis su savižudybės krize išgyvenančiu asmeniu.
  • Asmens, išgyvenančio savižudybės krizę, psichosocialinis vertinimas: savižudybės rizikos vertinimas.
  • Asmens, išgyvenančio savižudybės krizę, psichosocialinis vertinimas: savisaugos plano sudarymas.

Mokymų lektorė: Dr. Ieva Šidlauskaitė-Stripeikienė. VŠĮ „Psichologinės paramos ir konsultavimo centras psichologė“ psichologė, direktorė. Vytauto didžiojo universiteto lektorė.

Mokymų kaina: 92 €