Savižudybių prevencijos mokymų bendruomenių nariams instruktorių parengimo mokymai

Programa, skirta instruktorių parengimui – vienas efektyviausių būdų informuoti kuo didesnę ir įvairesnę Lietuvos visuomenės dalį. 

Mokymų metu parengti instruktoriai gebės supažindinti klausytojus su savižudybės rizikos ženklais ir išmokyti juos atpažinti, išmokyti atskirti su savižudybe siejamus mitus nuo faktinės informacijos, žinos ir gebės perduoti ryšio su savižudybės grėsmėje esančiu asmeniu užmezgimo pagrindus, emocinės pagalbos principus, žinos ir gebės informuoti, kur nukreipti savižudybės rizikoje esantį asmenį, kaip užtikrinti jam tolesnę pagalbą. Mokymų dėka, žinos pagrindinius suaugusiųjų mokymo principus, gebės praktiškai modeliuoti situacijas ir užmegzti ryšį su auditorija.   

Rengdami instruktorius, keliame sau tokius uždavinius:

 1. Parengti instruktorius, gebančius savarankiškai organizuoti ir pravesti bazinius savižudybių prevencijos mokymus bendruomenėse.

 2. Suteikti instruktoriams žinias apie auditorijos, kurią sudaro asmenys ir nuo 16 metų amžiaus, valdymo principus.

 3. Suteikti instruktoriams žinias apie savižudybės reiškinio kompleksiškumą.

 4. Suteikti žinias apie psichologinės pagalbos teikimo principus, apie pagrindinius krizių intervencijos kontakto ypatumus.

 5. Kiekvienai instruktorių porai užtikrinti 2 vienos valandos konsultacijas po to, kai atitinkama pora praves pirmuosius Bazinius mokymus bendruomenėje. 

Daugiau informacijos apie kursus teikiama tel. +370 636 16903 arba el.paštu info@evsgroup.lt

Dalyvių registracija