Skubios pagalbos mokymai

Kiekvienas medicinos gydytojas turi išmanyti organizmo kritinių būklių ir apsinuodijimų etiologiją, patofiziologiją, diagnostiką, gydymo ir profilaktikos principus, mokėti diagnozuoti ir gydyti pagrindines kritines būkles – įvairios etiologijos šoką, ūminį kvėpavimo nepakankamumą, sunkią traumą, komą, įvertinti kritiškai sunkių pacientų būklę, gyvybinių funkcijų sutrikimų sunkumą, mokėti teikti būtinąją pagalbą.

Tikslai: 

Atnaujinti kursų dalyvių žinias apie pagrindinių kritinių būklių etiologiją, patofiziologiją, diagnostikos ir gydymo profilaktikos principus

Tobulinimo rezultatai: 

Kritinių būklių žinios ir praktiniai įgūdžiai bus atnaujinti vadovaujantis naujausiai kritinių būklių diagnostikos, gydymo bei profilaktikos pasiekimais. Įsisavinus šios tobulinimo programos medžiagą medicinos gydytojas arba bendrosios praktikos slaugytojas gebės atpažinti kritinę būklę, atskirti kritines būkles viena nuo kitos. Patobulins savo kritinių būklių gydymo bei slaugos žinias, gaivinimo, kvėpavimo takų atvėrimo metu.

Mokymuose įgytos žinios bus panaudojamos kasdieniame darbe ir visada teikiant pirmąją medicinos pagalbą. Gebės pritaikyti naujausius šių būklių gydymo principus praktikoje.

Tikslinė dalyvių grupė: medicinos gydytojai (visos kvalifikacijos), bendrosios praktikos slaugytojai (visos kvalifikacijos).

Kursų trukmė: 36 ak. val.

Daugiau informacijos apie kursus teikiama tel. +370 636 16903 arba el. paštu info@evsgroup.lt

 

Skubios pagalbos žinių ir įgūdžių nuolatinis atnaujinimas ir tobulinimas yra būtinas saugioms ir kvalifikuotoms skubios pagalbos paslaugoms vaikams teikti.

Šios mokymo programos tikslas – suteikti medicinos personalui teorinių žinių ir praktinių įgūdžių apie specializuotą naujagimio gaivinimą, remiantis Europos gaivinimo tarybos parengtomis naujausiomis naujagimio gaivinimo gairėmis; atnaujinti ir tobulinti vaikų skubią pagalbą teikiančių medicinos darbuotojų žinias ir įgūdžius, būtinus teikiant komandinę skubiąją pagalbą įvairaus amžiaus vaikams pagal Lietuvoje ir Europoje galiojančius pagalbos protokolus.

Kursų turinys:

Skubi pagalba naujagimiams:

 • Specializuoto naujagimio gaivinimo tikslas ir uždaviniai. Naujagimio  gaivinimą reglamentuojantys teisės aktai Lietuvoje, Europoje, pasaulyje. Statistiniai duomenys. Bendra apžvalga ir gaivinimo principai.
 • Naujagimio gaivinimo algoritmas.  Pradiniai gaivinimo žingsniai. Teigiamo slėgio ventiliacija. 
 • Trachėjos intubacija ir laringinės kaukės panaudojimas. 
 • Išorinis širdies masažas. 
 • Medikamentai naujagimio gaivinimui.
 • Neišnešioto naujagimio gaivinimas.
 • Specialūs klausimai.

 

Skubios pagalbos teikimas vaikams:

 • Vaiko būklės vertinimas: vertinimo trikampis, pirminis fiziologinis ABCD vertinimas, antrinis vertinimas. Skubios pagalbos reikalaujančių vaikų rūšiavimo principai.
 • Vaiko gaivinimas: pradinis gaivinimas, AID, užspringimas; specialusis gaivinimas.
 • Ūmūs sąmonės sutrikimai, traukulių sindromas.
 • Karščiuojantis vaikas, karštiniai traukuliai.
 • Dehidracija: klinikinis vertinimas ir skubioji pagalba.
 • Skysčių terapija: geriamieji ir intraveniniai tirpalai, jų skyrimo indikacijos ir būdai skubiai pagalbai teikti.
 • Ūminiai kvėpavimo sutrikimai ir kvėpavimo nepakankamumas.
 • Hipovoleminis šokas: greitas atpažinimas ir skubioji pagalba.
 • Sepsis, sepsinis šokas, meningokokemija: greitas atpažinimas ir skubioji pagalba.
 • Įvairaus amžiaus vaikų skausmo vertinimas ir malšinimas.
 • Vaikų nelaimingų atsitikimų skubioji pagalba: sunki trauma, nudegimai, kraujavimas, skendimas, šilumos smūgis, elektros trauma, įvairių gyvių įkandimai, ūminiai buitiniai atsitiktiniai apsinuodijimai, apsinuodijimai narkotinėmis medžiagomis:  įvertinimas ir skubioji pagalba.
 • Ūminės alerginės reakcijos ir anafilaksija vaikų amžiuje, vaikų egzantemų diferencinė diagnostika.
 • Smurtas, netinkamas elgesys su vaiku: atpažinimas, skubioji pagalba.

 

Tobulinimo rezultatai

Baigę mokymo programą mokymų dalyviai išmoks:

 • vertinti vaiko būklę ir rūšiuoti pagal pagalbos pirmumo kategorijas,
 • gaivinti kūdikį ir vaiką pradinio ir specialiojo gaivinimo sąlygomis,
 • vertinti ūminius vaikų sąmonės sutrikimus, suteikti skubią pagalbą ir sudaryti skubiai priežasčių diferenciacijai reikiamą tyrimų planą,
 • pritaikyti skubios pagalbos protokolą įvairaus amžiaus karščiuojančiam vaikui,
 • paskirti skysčių terapiją (geriamąją ar intraveninę) dehidruotam vaikui, sudaryti stebėjimo planą,
 • įvertinti kvėpavimo sutrikimus ir paskirti deguonies ir aerozolių terapiją, sudaryti stebėjimo planą,
 • atpažinti ūminius kraujotakos sutrikimus, paskirti skubią pagalbą ir sudaryti stebėjimo planą,
 • pritaikyti skausmo vertinimo skales įvairaus amžiaus vaikams, paskirti skausmo malšinimo priemones,
 • suteikti skubią pagalbą įvairių nelaimingų atsitikimų atvejais,
 • atpažinti smurtą prieš vaiką ir suteikti skubią pagalbą.

 

Tikslinė dalyvių grupė: medicinos gydytojai (visos specializacijos), bendrosios praktikos slaugytojai (visos specializacijos).

Kursų trukmė: 40 ak. val.

Daugiau informacijos apie kursus teikiama tel. +370 636 16903 arba el. paštu info@evsgroup.lt

Gimstant naujagimiui, jo organizme vyksta sudėtingi fiziologiniai pokyčiai. Daugumai naujagimių gimimo metu neprireikia jokios medicininės pagalbos, tačiau apie 10 % – reikia nedidelės apimties gaivinimo veiksmų, ir apie 1 % visų naujagimių tenka taikyti didelės apimties gaivinimą. Gerai pasiruošęs medicinos personalas ir darnus komandinis darbas yra svarbiausi veiksniai, lemiantys gaivinimo sėkmę.

Šios mokymo programos paskirtis – suteikti gimdymo palatose dirbančiam medicinos personalui teorinių žinių ir praktinių įgūdžių apie specializuotą naujagimio gaivinimą, remiantis Europos gaivinimo tarybos parengtomis naujausiomis naujagimio gaivinimo gairėmis.

Tikslai: 

Gimdymo palatose dirbančių medicinos darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos didinimas atliekant naujagimio gaivinimą.

Tobulinimo rezultatai:

Dalyviai mokymų metu tobulins žinias ir praktinius įgūdžius apie specializuotą naujagimio gaivinimą.

Baigę mokymo programą dalyviai žinos:

 • Naujagimio hipoksijos/asfiksijos priežastis, ankstyvos šių būklių diagnostikos svarbą;
 • Pasiruošimo naujagimio gaivinimui svarbą;
 • Naujagimio būklės gaivinimo metu vertinimo kriterijus;
 • Naujagimio gaivinimo sėkmės svarbą;
 • Naujagimio gaivinimo nesėkmės priežastis.

 

Baigę mokymo programą dalyviai mokės:

 • Tinkamai pasiruošti naujagimio gaivinimui;
 • Kvalifikuotai atlikti specializuotą naujagimio gaivinimą;
 • Įvertinti naujagimio būklės pasikeitimus gaivinimo metu;
 • Įvertinti naujagimio gaivinimo efektyvumą.

 

Tikslinė dalyvių grupė: gydytojai neonatologai, gydytojai akušeriai ginekologai, vaikų ligų gydytojai, gydytojai anesteziologai reanimatologai, akušeriai, bendrosios praktikos slaugytojai, anestezijos ir intensyvios terapijos slaugytojai.

Kursų trukmė: 16 ak. val.

Daugiau informacijos apie kursus teikiama tel. +370 636 16903 arba el. paštu info@evsgroup.lt

Dauguma naujagimių, gimstančių gimdymo stacionare, yra sveiki. Ligoninių, kuriose vyksta gimdymas, personalas turi būti pasiruošęs atpažinti galimas naujagimių problemas, mokėti laiku ir efektyviai stabilizuoti paciento būklę, kol atvyks pervežimo komanda. Reguliarus personalo mokymas, naujagimių būklės stabilizavimo teorinių ir praktinių įgūdžių atnaujinimas lemia sėkmingas naujagimių baigtis ir turi įtakos tolimesnės vaiko raidos kokybei.

Šios mokymo programos paskirtis – atnaujinti ir pagilinti gimdymo ir naujagimių palatose dirbančių medicinos darbuotojų įgūdžius bei žinias stabilizuojant naujagimio būklę, ruošiant jį transportavimui ir tuo būdu pagerinti naujagimių sveikatos priežiūros kokybę.

Dauguma naujagimių, gimstančių gimdymo stacionare, yra sveiki. Ligoninių, kuriose vyksta gimdymas, personalas turi būti pasiruošęs atpažinti galimas naujagimių problemas, mokėti laiku ir efektyviai stabilizuoti paciento būklę, kol atvyks pervežimo komanda. Reguliarus personalo mokymas, naujagimių būklės stabilizavimo teorinių ir praktinių įgūdžių atnaujinimas lemia sėkmingas naujagimių baigtis ir turi įtakos tolimesnės vaiko raidos kokybei.

Šios mokymo programos paskirtis – atnaujinti ir pagilinti gimdymo ir naujagimių palatose dirbančių medicinos darbuotojų įgūdžius bei žinias stabilizuojant naujagimio būklę, ruošiant jį transportavimui ir tuo būdu pagerinti naujagimių sveikatos priežiūros kokybę.

Tikslai: 

Išmokyti su naujagimiais dirbantį gimdymo stacionaro personalą sistemingai ir standartizuotai vertinti naujagimių kritines būkles, stabilizuoti ir paruošti pacientą transportavimui į aukštesnio lygio paslaugas teikiančią ligoninę.

Tobulinimo rezultatai:

Mokymų metu dalyviai tobulins žinias ir praktinius įgūdžius apie naujagimio būklės stabilizavimą ir paruošimą transportavimui.

Baigę mokymo programą mokymų dalyviai išmoks:

 • sistemiškai ir standartizuotai vertinti sergančio naujagimio būklę;
 • gydyti hipoglikemiją ir apskaičiuoti pradinį į veną skiriamų skysčių kiekį;
 • kateterizuoti virkštelės veną ir arteriją;
 • palaikyti normalią naujagimio kūno temperatūrą ir taikyti terapinę hipotermiją;
 • vertinti ir gydyti kvėpavimo nepakankamumą;
 • diagnozuoti šoką ir skirti dopaminą;
 • nustatyti ir gydyti sepsį;
 • diagnozuoti dažniausiai pasitaikančius chirurginius susirgimus ir tiekti skubią pagalbą;
 • teikti emocinę paramą naujagimio tėvams.

Tikslinė dalyvių grupė: gydytojai neonatologai, vaikų ligų gydytojai, akušeriai, bendrosios praktikos slaugytojai.

Kursų trukmė: 16 ak. val.

Daugiau informacijos apie kursus teikiama tel. +370 636 16903 arba el. paštu info@evsgroup.lt

 

Mokymo tikslas

Supažindinti dalyvius su teoriniais specialaus gaivinimo principais paskaitų metu. Išmokyti atpažinti mechaninės širdies veiklos sustojimo priežastis ir jas gydyti.  Kiekvienas dalyvis po mokymų supranta savarankiškumo, skubumo, teisingos veiksmų sekos svarbą specialaus gaivinimo, anafilaksinio šoko, miokardo ar smegenų infarkto metu.

Mokymo turinys

Paskaitos:

 • Specialieji kvėpavimo takų atvėrimo ir palaikymo būdai.
 • Vaistai naudojami gaivinant.
 • Širdies sustojimo mechanizmai.
 • Asistolija. Gaivinimas esant asistolijai.
 • Skilvelių virpėjimas/skilvelinė tachikardija be pulso. Gaivinimas esant skilvelių virpėjimui ar skilvelinei tachikardijai be pulso.
 • Elektromechaninė disociacija. Elektromechaninės disociacijos priežastys (6 H; 6 T). Gaivinimas, esant elektromechaninei disociacijai.
 • Gaivinimo rezultatai ir komplikacijos.
 • Anafilaksinis šokas. Gydymo principai.
 • Pirma pagalba įvykus galvos smegenų ir miokardo infarktams.

 

Mokymo metodika

Pagrindinė informacija, kuri pateikiama mokymuose atitinka 2005 metais ERC (Europos gaivinimo tarybos) išleistas rekomendacijas. Paskaitų metu pateikiamos esminės teorinės specialaus gaivinimo žinios.

Paskaitų metu skaidrėse pateikiama informacija naudojama kaip padalomoji medžiaga kursų metu. Paskaitų metu nagrinėjamos mokymų metu pasitaikiusios klaidos, nagrinėjami kiti su gaivinimu, intensyvia terapija susiję klausimai.

Kursų pabaigoje atliekamas testas, įvertinant kursų klausytojų žinias.

Mokymo trukmė – 24 ak.val.

Daugiau informacijos apie kursus tel. +370 636 16903 arba el. paštu info@evsgroup.lt

Mokymo tikslas

Supažindinti dalyvius su teoriniais pradinio gaivinimo principais.  Kiekvienas dalyvis po mokymų supranta savarankiškumo, skubumo, teisingos veiksmų sekos svarbą pradinio gaivinimo metu.

Mokymo turinys

Paskaitos:

 • Nukentėjusiojo būklės įvertinimas.
 • Gaivinimo organizavimo principai.
 • Kvėpavimo takų atvėrimo būdai. Dirbtinis kvėpavimas burna į burną.
 • Išorinis širdies masažas.                                       
 • Automatinis išorinis defibriliatorius. Gaivinimas naudojant automatinį išorinį defibriliatorių.
 • Pirma pagalba užspringus.

 

Mokymo metodika

Pagrindinė informacija, kuri pateikiama mokymuose atitinka 2005 metais ERC (Europos gaivinimo tarybos) išleistas rekomendacijas. Paskaitų metu pateikiamos esminės teorinės pradinio gaivinimo žinios.

Informacija paskaitų metu pateikiama skaidrių pagalba. Skaidrėse pateikiama informacija naudojama kaip padalomoji medžiaga kursų metu. Paskaitų metu nagrinėjamos mokymų metu pasitaikiusios klaidos, nagrinėjami kiti su gaivinimu, intensyvia terapija susiję klausimai.

Minimali mokymo trukmė  – nuo 8 ak. val.

Daugiau informacijos apie kursus tel. +370 636 16903 arba el. paštu info@evsgroup.lt

Dalyvių registracija