Standartai

thumb-icon

ISO 9001:2015 – Kokybės vadybos sistemos

Organizacija/įmonė sertifikuota ISO 9001:2015 standartu reiškia, jog jos sukurta prekė ar paslauga bus kokybiška.

Įsidiegus šį tarptautinį standartą gerinama:

  • vidinė, išorinė organizacijos tvarka;

thumb-icon

LST EN 15224:2017 Kokybės vadybos sistemos. ISO 9001:2015 taikymas sveikatos priežiūrai

Šiame Europos standarte pateikiami sistemingo požiūrio į organizacijos gebėjimą teikti geros kokybės sveikatos priežiūros paslaugas reikalavimai. Šį standartą visuose lygiuose gali naudoti sveikatos priežiūros organizacijos vadovybė, kad būtų įdiegta ir palaikoma kokybės vadybos sistema, arba vidaus ir išorės šalys,

thumb-icon

EFQM (Europos Kokybės Vadybos Fondo) tobulumo modelis

EFQM (angl. European Foundation for Quality Management) – tai organizacijos strateginei vadybai skirta priemonė, kuri įgalina nuolatinį organizacijos tobulinimo(si) kūrimą.
Europoje ši priemonė pripažįstama kaip nuolat tobulinamo ir atnaujinamo organizacijų veiklos rezultatų tyrimų bei pokyčių

thumb-icon

LST EN ISO 15189:2014 – Medicinos laboratorijos. Kokybės ir kompetencijos reikalavimai.

Šiame tarptautiniame standarte nurodomi ypatingieji kokybės ir kompetencijos reikalavimai, keliami medicinos laboratorijoms. Šis standartas skirtas medicinos laboratorijoms, kuriant savo kokybės vadybos sistemas bei vertinant savo kompetenciją ir akreditavimo įstaigoms, patvirtinant