Visi standartai

EFQM (Europos Kokybės Vadybos Fondo) tobulumo modelis

EFQM (angl. European Foundation for Quality Management) – tai organizacijos strateginei vadybai skirta priemonė, kuri įgalina nuolatinį organizacijos tobulinimo(si) kūrimą.
Europoje ši priemonė pripažįstama kaip nuolat tobulinamo ir atnaujinamo organizacijų veiklos rezultatų tyrimų bei pokyčių valdymo modelis. Dėl nuolatinės kaitos, tyrimų, užtikrinamas EFQM dinamiškumas, pagrįstas tarptautine organizacijų patirtimi bei parodo šių dienų vadybos naujoves. 

EFQM – tai galimybė šiuolaikines vadybos naujoves taikyti smulkaus ir vidutinio dydžio įmonėje ar viešojo sektoriaus įstaigoje. Organizacijai siekiant būti lydere savo srityje šio modelio tarptautinė patirtis leidžia suprasti kokiais reikalavimais grindžiamas ir kaip dirba Europos viešojo bei privataus sektoriaus organizacijos.