Visi standartai

ISO 9001:2015 – Kokybės vadybos sistemos

Organizacija/įmonė sertifikuota ISO 9001:2015 standartu reiškia, jog jos sukurta prekė ar paslauga bus kokybiška.

Įsidiegus šį tarptautinį standartą gerinama:

 • vidinė, išorinė organizacijos tvarka;
 • žmogiškieji ištekliai suvokia ir supranta tikslus, procesus;
 • pareigybės konkrečiai apibrėžtos atsakomybėmis;
 • bendradarbiavimas su vidaus ir užsienio rinkomis leidžia orientuotis į ilgalaikius planus bei prekių/paslaugų kokybę.

Šiame tarptautiniame standarte nustatyti kokybės vadybos sistemoms keliami reikalavimai, kai organizacija:

 • siekia įrodyti savo sugebėjimą nuolat tiekti produktą, atitinkantį kliento ir atitinkamų įstatymų bei reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
 • rezultatyviai taikydama šią sistemą, įskaitant jos nuolatinio gerinimo procesus bei atitikties kliento ir atitinkamų įstatymų bei reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams užtikrinimą, siekia, kad klientas būtų kuo daugiau patenkintas.

Standartizuotam kokybės vadybos įgyvendinimui būtini šie veiksmai:

 • procedūros, apimančios visus svarbiausius verslo procesus;
 • priežiūros procesas, leidžiantis įsitikinti, kad procedūros efektyvios;
 • atitinkamų dokumentų laikymas;
 • defektų tikrinimas, jų koregavimas esant reikalui;
 • nuolatinis individualaus proceso ir kokybės sistemos efektyvumo peržiūrėjimas;
 • nuolatinis tobulėjimas.