Visi standartai

LST EN 15224:2017 Kokybės vadybos sistemos. ISO 9001:2015 taikymas sveikatos priežiūrai

Šiame Europos standarte pateikiami sistemingo požiūrio į organizacijos gebėjimą teikti geros kokybės sveikatos priežiūros paslaugas reikalavimai. Šį standartą visuose lygiuose gali naudoti sveikatos priežiūros organizacijos vadovybė, kad būtų įdiegta ir palaikoma kokybės vadybos sistema, arba vidaus ir išorės šalys, įskaitant sertifikavimo įstaigas, kad būtų įvertintas organizacijos gebėjimas atitikti paciento, taip pat ir kitų klientų poreikius bei lūkesčius. Standartas taikomas sveikatos priežiūros organizacijoms, nepaisant jų sandaros, sąrangos, savininko, dydžio ar teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų tipo (pvz., pirminės sveikatos priežiūros, iki stacionarinės bei stacionariosios priežiūros ir trečiojo lygio priežiūros įstaigoms, slaugos namams, nepagydomų ligonių slaugos ligoninėms, profilaktinės sveikatos priežiūros, psichinės sveikatos priežiūros, odontologinių paslaugų, fizioterapijos bei profesinės sveikatos priežiūros paslaugų įstaigoms ir vaistinėms). LST EN 15224:2017 atkreiptas dėmesys į klinikinių procesų reikalavimus. Organizacijos, kuriose taip pat vykdomi tyrimo arba mokymo procesai, taikydamos savo kokybės vadybos sistemą, jei tinka, gali taikyti šio standarto reikalavimus.

LST EN 15224:2017 gali būti integruojamas kartu su kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.
Paruošta pagal Lietuvos standartizacijos departamento informaciją