Visi standartai

LST EN ISO 15189:2014 – Medicinos laboratorijos. Kokybės ir kompetencijos reikalavimai.

Šiame tarptautiniame standarte nurodomi kokybės ir kompetencijos reikalavimai, keliami medicinos laboratorijoms. Šis tarptautinis standartas skirtas naudoti medicinos laboratorijoms, kuriančioms savo kokybės vadybos sistemas bei vertinančioms savo kompetenciją. Jį taip pat gali naudoti laboratorijų klientai, reguliuojančiosios institucijos ir akreditavimo įstaigos, patvirtinantys arba pripažįstantys medicinos laboratorijų kompetenciją. Šis tarptautinis standartas taikytinas visoms laboratorijoms, nepaisant koks darbuotojų skaičius ar daromų tyrimų, bandymų, kalibravimų apimtis. Šis tarptautinis standartas skirtas laboratorijoms, rengiant jų kokybės vadybos sistemas, administracines bei technines sistemas, skirtas jų veiklai valdyti.

Šis standartas glaudžiai susijęs su ISO 9001:2015 standartu.

Paruošta pagal Lietuvos standartizacijos departamento informaciją