Visi standartai

LST EN ISO/IEC 17025:2006/P:2009 – Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2005)

Šis standartas nustato bendruosius kompetencijos reikalavimus, taikomus darant tyrimus, bandymus ir (arba) kalibruojant, įskaitant tyrinių, mėginių, bandinių, pavyzdžių ėmimą. Jis apima tyrimus, bandymus, kalibravimą, daromus taikant standartinius, nestandartinius ir laboratorijos sukurtus metodus.  ISO/IEC 17025 standarto tikslas – atliekamų tyrimų kokybės užtikrinimas.

Šis tarptautinis standartas taikytinas visoms laboratorijoms, nepaisant koks darbuotojų skaičius ar daromų tyrimų, bandymų, kalibravimų apimtis. Šis tarptautinis standartas skirtas laboratorijoms, rengiant jų kokybės vadybos sistemas, administracines bei technines sistemas, skirtas jų veiklai valdyti. 
Šis standartas glaudžiai susijęs su ISO 9001 standartu.
Paruošta pagal Lietuvos standartizacijos departamento informaciją