Nuotoliniai mokymai

Smurto artimoje aplinkoje atpažinimas, intervencija ir prevencijaRegistracija
Mindfulness metodais paremtas streso valdymo įgūdžių lavinimasRegistracija
Bendravimo ir bendradarbiavimo su kolegomis ir pacientais psichologiniai ypatumai. Sveiko psichologinio mikroklimato kūrimas.Rezervacija
Pirmųjų metų kūdikių motorinė raida ir kineziterapijaRegistracija
Sudėtingų bendravimo situacijų, streso ir konfliktų valdymas medicinos darbuotojų darbeRezervacija
Bendravimo su pacientais – vaikais mokymaiRezervacija
Nuotoliniai vaikų funkcinės būklės vertinimo WeeFIM® skale metodikos mokymaiRegistracija
Nuotoliniai Funkcinio nepriklausomumo nustatymo skalės (FIM®) metodikos mokymaiRezervacija